Konsultacje społeczne ws. nazewnictwa przystanków

20 października 2021 1216

Prezydent miasta Bielska-Białej zarządza konsultacje społeczne ws. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z nich. Konsultacje ruszają 14 października i potrwają do 1 listopada br. Chodzi o uporządkowanie i uaktualnienie nazewnictwa przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Bielska-Białej.

fot. komorowice.pl


Konsultowany jest projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.

Konsultacje swoim obszarem obejmują obszar Bielska-Białej, a do udziału w nich uprawnieni są mieszkańcy miasta. Polegają one na kierowaniu przez uprawnione osoby opinii i uwag w formie pisemnej lub elektronicznej.

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym pod adresem https://bielsko-biala.pl/konsultacje/aktualnosci/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-zalacznika-nr-1-do-uchwaly-nr, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: transport@um.bielsko.pl oraz pisemnie za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w pokoju nr 233, II piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.

Konsultacje rozpoczęły się 14 października i potrwają do 1 listopada br. Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze