Rada Osiedla Komorowice Krakowskie

SKŁAD: Marek  Móll (przewodniczący), Sylwester Zwięczak (zastępca przewodniczącego), Marcin Kaczmarek (sekretarz), Mariusz Capik (skarbnik), Joanna Papla, Rafał Hałat, Urszula Sierek, Andrzej Kraus, Rafał Niemczyk, Elżbieta Drożdzik, Ryszard Mol, Zbigniew Iciek, Paweł Wnęk, Adam Mikrut, Łukasz Tatarczyk.

SIEDZIBA:
Dom Kultury w Komorowicach Krakowskich, ul. Olimpijska 16

DYŻURY:
W każdą środę w godzinach 17.00-18.00

ZEBRANIA:
Ostatni czwartek miesiaca.

KONTAKT:
tel. (33) 498 77 52 (czynny w godzinach dyżurów)
rada.osiedla.kk@gmail.com