Prezydent zlecił MZD wykonanie projektu ul. Barkowskiej

7 grudnia 2021 1430

Władze Bielska-Białej poleciły Miejskiemu Zarządowi Dróg w Bielsku-Białej przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Barkowskiej w Bielsku-Białej z podziałem na minimum 4 odcinki realizacyjne. Sprawa modernizacji ulicy w Komorowicach powróciła za sprawą interpelacji radnej klubu "Wspólnie dla Bielska-Białej", Urszuli Szabli.

fot. komorowice.pl


Do władz Bielska-Białej trafiła interpelacja radnej klubu "Wspólnie dla Bielska-Białej", Urszuli Szabli, w sprawie dokumentacji projektowej dla ul. Barkowskiej. - W ubiegłych latach powstała koncepcja rozbudowy ul. Barkowskiej. Jest to bardzo ważny szlak komunikacyjny dla Komorowic Krakowskich, który z każdym rokiem nabiera znaczenia, ze względu na kierunki rozbudowy tego osiedla. Dlatego zwracam się z prośbą o wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji tej ulicy, w oparciu o wykonaną koncepcję - czytamy w piśmie członkini Rady Miejskiej.

- Biorąc pod uwagę przewidywany koszt tej inwestycji, jak również sytuację finansową miasta oraz ogólną sytuacje gospodarczą, sugeruję aby dokumentacja przewidywała etapowanie tej inwestycji - dodała Szabla.

fot. komorowice.pl


W odpowiedzi na interpelację radnej Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej poinformował, że w 2018 roku Miejski Zarząd Dróg przygotował wielowariantową koncepcję rozbudowy ulicy Barkowskiej w Bielsku-Białej. Na wniosek Rady Osiedla Komorowice Krakowskie, 23 października 2019 roku zaprezentowano przed mieszkańcami trzy warianty rozbudowy tej ulicy. Dnia 25 lutego 2020 roku Rada Osiedla Komorowice Krakowskie poinformowała, że decyzją mieszkańców ulicy Barkowskiej do realizacji został wybrany wariant rozbudowy ulicy szerokości jezdni 5,0m wraz z jednostronnym chodnikiem.

- Mając na uwadze rozwój dzielnicy i terenów przyległych do ulicy Barkowskiej oraz zaangażowanie lokalnych Radnych Rady Miejskiej w przygotowanie inwestycji, polecam Miejskiemu Zarządowi Dróg w Bielsku-Białej przygotować dokumentację projektową rozbudowy ulicy Barkowskiej w Bielsku-Białej z podziałem na minimum 4 odcinki realizacyjne. Podział dokumentacji wykonawczej na etapy realizacji w przyszłości pozwoli sukcesywnie realizować zadanie inwestycyjne, w zależności od kondycji finansowej miasta - dodał Kamiński.

- W ramach zadania należy zaprojektować w szczególności, jezdnię o zasadniczej szerokości 5,0m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem ulicy oraz elementami uspokojenia ruchu. Ruch rowerowy generowany przez popularną niebieską trasę rowerową nr 001 funkcjonować będzie na jezdni w ruchu ogólnym na zasadach określonych w ustawie z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Kolidujący drzewostan będzie zinwentaryzowany i podlegać będzie kompensacji na zasadach określonych w Zarządzeniu nr ON.0050.728.2019.OS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 21 października 2019 roku w sprawie ochrony drzew na terenie miasta Bielska-Białej - podsumował samorządowiec.
adminźródło: bielsko.info

Komentarze