Komu zagrażają podtopienia?

12 września 2015 2877

Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę nr X/163/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu uwzględnienia granic obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego.

fot. komorowice.pl


Jeżeli ktoś z mieszkańców pragnie złożyć wniosek dotyczący swojej posesji, bo uważa, że na jej terenie występuje zagrożenie powodziowe, to może to zrobić do 5 października 2015 roku na adres:

Prezydent Miasta Bielska-Białej
43-300 Bielsko-Biała
Plac Ratuszowy 6
(dziennik podawczy UM)

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacja została zredagowana przez Radę Osiedla Komorowice Krakowskie.
admin

Komentarze