Ulica nie jest odnieżona? Dzwoń na te numery

21 grudnia 2021 962

W sezonie 2021/2022, zimowe utrzymanie dróg w Bielsku-Białej w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, zgodnie z zawartymi umowami prowadzić będą Eurovia Polska S.A. - która odpowiada za zimowe utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych oraz PreZero Bielsko-Biała S.A. (dawny SUEZ) - która odpowiada za zimowe utrzymanie pozostałych ciągów komunikacyjnych w strefie wschodniej i strefie zachodniej.

fot. MZD Bielsko-Biała


W celu wykonania usług z zakresu zimowego utrzymania miasta, zgodnie z założonymi standardami, firmy dysponują m.in. 12 pługoposypywarkami - do odśnieżania głównych ciągów komunikacyjnych oraz 4 pługoposypywarkami i 27 ciągnikami wyposażonymi w pług i zasobnik do posypywania solą - do odśnieżania pozostałych ciągów komunikacyjnych w strefach wschodniej i zachodniej.

Prócz tego wykonawcy zadania wysyłają na drogi miasta dwa patrole, których głównym zadaniem jest kontrola stanu nawierzchni dróg. Wszystkie wymienione pojazdy wyposażone są w nadajniki GPS pozwalające dyspozytorom kontrolować przebieg tras i określenie ich bieżącej lokalizacji.

Prowadzenie „Akcji Zima” przez dwie niezależne firmy ma przynieść miastu dodatkowe korzyści. Każda z nich ma swoją oddzielną bazę, własny park maszynowy, magazyny oraz co najważniejsze pracowników i podwykonawców. Oznacza to, że w czasie opadów śniegu, napełnianie solą zasobników pojazdów, będzie się odbywało na raz w dwóch bazach. Skróci się więc czas przebywania pługoposypywarek w magazynie, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności działań bezpośrednio na ulicach.

To samo dotyczy serwisowania sprzętu, jakości nadzoru nad prowadzonymi działaniami etc. Dwie bazy, osobne magazyny surowców, dwie niezależne dyspozytornie oraz większa ilość dodatkowego sprzętu, mogącego wspomagać działania w razie awarii lub nagłego załamania pogody - to niekwestionowane plusy nowego rozwiązania, zastosowanego przez miasto w rozpoczynającym się sezonie zimowym. Nadzór nad całością „Akcji Zima” sprawuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

Do całodobowej obsługi interwencji i zgłoszeń Wykonawcy udostępnili poniższe numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej:
  • Eurovia Polska S.A.: 515 126 284, utrzymanie.bielsko@eurovia.pl,
  • PreZero Bielsko-Biała S.A.: 33 499 20 16, 33 499 20 26, zima.bielskobiala@prezero.com.

Dostępny jest również dedykowany nr telefonu w Miejskim Zarządzie Dróg działający w godz. 7:30-15:30 oraz adres poczty elektronicznej: 503 692 143, zima2021@mzd.bielsko.pl.
adminźródło: MZD Bielsko-Biała

Komentarze