Prezydent zmienił zdanie?

17 września 2015 3250

Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej prezydent stwierdził, że miasto wyremontuje teren placu targowego w Komorowicach Krakowskich. Gospodarz miasta zmienił jednak zdanie.

Targowisko w Komorowicach Krakowskich • fot. komorowice.pl


O sprawie informowaliśmy już w artykule "Plac targowy do remontu?". Przypominamy, że na sierpniowej sesji Rady Miejskiej radna Katarzyna Balicka zgłosiła wniosek dotyczący naprawy nawierzchni placu targowego przy ulicy Żabiniec i samej ulicy. W odpowiedzi ustnej Jacek Krywult zapewnił, że "jeśli teren należy do miasta, to oczywiście zostanie przeprowadzony remont nawierzchni".

Tymczasem do biura Rady Miejskiej wpłynęła oficjalna odpowiedź na interpelację radnej, notabene z klubu Jacka Krywulta. - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wykonał cząstkowy remont nawierzchni ulicy Żabiniec oraz utwardzenie obustronne poboczy, co umożliwi swobodny postój pojazdów obsługujących targowisko - poinformnował Lubomir Zawierucha, zastępca prezydenta. Urzędnik nie odniósł się do samego placu targowego.

Interpelacja radnej Balickiej oraz odpowiedź wiceprezydenta2 zdjęcia


Rada Osiedla Komorowice Krakowskie zamierza kontyuować starania o remont nawierzchni placu targowego przy ul. Żabiniec. Oto komunikat, który otrzymaliśmy na skrzynkę mailową.

"Rada Osiedla Komorowice Krakowskie zwróciła się do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie remontu placu przy ul. Żabiniec i drogi dojazdowej do niego. Plac pełni rolę targowiska, gdzie mieszkańcy dokonują zakupów płodów rolnych wystawianych przez rolników z okolicznych miejscowości. Plac nie posiada utwardzonej powierzchni co powoduje, że w deszczowe dni na placu zalegają kałuże i błoto, a w dni pogodne kurz i wyboje. Taki stan oraz nierówna nawierzchnia bardzo utrudnia poruszanie się po targowisku zarówno kupującym poruszającym się pieszo jak i przyjeżdżającymi samochodami.

Plac targowy przy ul. Żabiniec jest ważnym miejscem integracji naszej lokalnej społeczności, gdzie przy okazji zakupów nawiązywane są kontakty, prowadzone są rozmowy i wymiana informacji. Z placu targowego korzystają nie tylko mieszkańcy naszego Osiedla ale także inni mieszkańcy Bielska-Białej i okolic. Ponadto, funkcjonowanie tego miejsca pozwala na wsparcie polskiego rolnictwa, a oferowane tam produkty, m.in. warzywa i owoce, są najwyższej jakości.

Sprawa remontu placu targowego została już poruszona na sesji Rady Miasta przez radną Katarzynę Balicką i mamy nadzieję, że również nasz wniosek pomoże włodarzom w podjęciu decyzji."


Do sprawy będziemy jeszcze wracać.
admin

Komentarze