Rozbudowa ul. Warszawskiej, remont wiaduktu

21 maja 2022 1945

Z początkiem czerwca planuje się rozpoczęcie rozbudowy ul. Warszawskiej od skrzyżowania ulic: Warszawska - Sarni Stok - Eugeniusza Kwiatkowskiego do rejonu skrzyżowania z ulicą Okrężną. W tym samym czasie ruszy remont wiaduktu nad ulicą Mazańcowicką.

ulica Warszawska • fot. MZD Bielsko-Biała


Rozbudowa ulicy Warszawskiej

Zasadniczym etapem prowadzenia prac jest zamknięcie jezdni ulicy Warszawskiej w kierunku Katowic i prowadzenie ruchu dwukierunkowego po jezdni zachodniej. Ruch przełożony będzie na jezdnię zachodnią przed skrzyżowaniem z ul. Sarni Stok-Eugeniusza Kwiatkowskiego i sprowadzony na jezdnię wschodnią (w kierunku Katowic) na skrzyżowaniu z ul. Okrężną. Ruch będzie się odbywał z wyłączeniem skrętu w lewo w ulicę Okrężną oraz ulicę Eugeniusza Kwiatkowskiego za wyjątkiem komunikacji publicznej. Zostaną utrzymane dojazdy do firm znajdujących się na wyłączonym odcinku. Objazd dla zlikwidowanej relacji w lewo będzie odbywał się ulicami: Czechowicką, Filarową, Sarni Potok.

Objazd do ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego dla pojazdów do 3,5 t wyznaczony zostanie ulicami Okrężną i Sarni Stok. Objazd dla pojazdów o wyższym tonażu od 3,5 t będzie funkcjonował jak w stanie istniejącym. Ruch pieszych prowadzony będzie dotychczasowymi chodnikami, za wyjątkiem odcinka za skrzyżowaniem z ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego w stronę Katowic, gdzie pieszych skierowano na chodnik po drugiej stronie ulicy. Organizacja ruchu pieszego będzie zmieniana podczas prowadzenia prac z zachowaniem w każdym etapie robót jego ciągłości folia w płynie .

fot. MZD Bielsko-Biała


Wprowadzenie zasadniczej organizacji ruchu robót zostanie poprzedzone wykonaniem przewiązki przed skrzyżowaniem z ulicami: Eugeniusza Kwiatkowskiego - Sarni Stok przy częściowym zajęciu jezdni. Planuje się rozpoczęcie robót przygotowawczych na 24 maja 2022 r. Zakłada się całkowite zakończenie rozbudowy do końca listopada bieżącego roku.

wiadukt nad ul. Mazańcowicką • fot. bielsko.info


Remont wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej nad ul. Mazańcowicką

Z początkiem czerwca planuje się rozpoczęcie remontu wiaduktu w ciągu ul. Warszawskiej nad ul. Mazańcowicką. Remont wiaduktu będzie polegał na poprawie szczelności konstrukcji obiektu i wymianie nawierzchni. W Etapie I robót zostanie zamknięta jezdnia wschodnia, w kierunku Katowic na odcinku ok. 220m . Ruch od strony miasta zostanie przełożony na skrzyżowaniu z ulicą Poligonową. Powrót na jezdnię w kierunku Katowic nastąpi w okolicach stacji benzynowej. Planuje się zakończenie remontu (obie jezdnie) do końca października bieżącego roku.

Wprowadzenie organizacji ruchu z Etapu I robót zostanie poprzedzone wykonaniem przewiązki w okolicach stacji Lotos przy częściowym zajęciu jezdni. Planuje się rozpoczęcie robót przygotowawczych na 26 maja 2022 r. W ramach przedmiotowego zadania w Etapie II robót zostanie zamknięta jezdnia zachodnia w kierunku centrum z utrzymaniem miejsc przełożenia ruchu z Etapu I. Odnośnie terminu wprowadzenia Etapu II zostanie podana kolejna informacja. Mapa przedstawia zamknięcie odcinka ulicy Warszawskiej od ulicy Poligonowej do rejonu wjazdu na stację benzynową.

fot. MZD Bielsko-Biała


Szukasz skutecznego sposobu do ochrony i naprawy powierzchni betonowych? Sprawdź zaprawy naprawcze PCC.
adminźródło: MZD Bielsko-Biała

Komentarze