MZK dojedzie na Barkowską?

19 września 2015 3134

Rada Osiedla Komorowice Krakowskie, na wniosek mieszkańców, nadal kontynuuje starania o uruchomienie komunikacji miejskiej na ulicy Barkowskiej.

Ulica Barkowska • fot. komorowice.pl


Teren ten jest znacznie oddalony od centrum dzielnicy, a równocześnie coraz gęściej zabudowany. Głównym problemem jest dowóz dzieci do szkoły oraz dotarcie osób starszych do instytucji położonych w centrum dzielnicy czy miasta. Miejski Zarząd Komunikacji, w imieniu Prezydenta, odpowiedział, że uruchomienie linii autobusowej na tej ulicy nie jest możliwe ze względu na jej wąskość i brak miejsca do zawracania.

W związku z niemożnością uruchomienia regularnej linii autobusowej, Rada Osiedla wystąpiła ponownie z prośbą o uruchomienie chociaż dowozu dzieci do szkół busami, które ze względu na mniejsze gabaryty, mogłyby poruszać się po tej ulicy. Zwróciliśmy równocześnie uwagę osób decyzyjnych, że w tym rejonie funkcjonuje transport busami osób niepełnosprawnych.

O dalszych postępach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Informacja została zredagowana przez Radę Osiedla Komorowice Krakowskie.
admin

Komentarze