Urząd Ochrony Zabytków podsumował remont kościoła

8 sierpnia 2022 1277

Zakończył się remont kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej. Roboty prowadzone były wieloetapowo w latach 2017-2022 dzięki zaangażowaniu miejscowej parafii.

Kościół w Komorowicach • fot. komorowice.pl, 4 zdjęcia


Na część prac tj. wykonanie I etapu - remontu elewacji frontowej z masywem wieżowym, kamieniarki oraz portali, a także II etapu - remontu elewacji bocznej, kamieniarki i maswerków okiennych Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił refundacji w 2019 r. w kwocie 74 749,91 zł.

Remont poprzedziły badania konserwatorskie stratygraficzne na elewacji w celu oznaczenia zachowanych warstw oryginalnych w partii detalu sztukatorskiego oraz w celu oznaczenia elementów kamiennych.Wewnątrz kościoła w ołtarzu głównym znajduje się obraz tablicowy Sacra Conversazione - Matka Boska z Dzieciątkiem, Janem Chrzcicielem i Janem Ewangelistą, który w latach 2017 i 2018 przeszedł kompleksową konserwację na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prace te zostały dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sacra Conversazione - Matka Boska z Dzieciątkiem, Janem Chrzcicielem i Janem Ewangelistą • fot. komorowice.pl


Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej został wpisany do rejestru zabytków pod pozycją A/344/11 natomiast obraz Sacra Conversazione - Matka Boska z Dzieciątkiem, Janem Chrzcicielem i Janem Ewangelistą został wpisany do rejestru zabytków ruchomych pod pozycją B-227/71.

Loading...
admin

Komentarze