[WIDEO] Kompleks boisk w Komorowicach zachwyca

16 czerwca 2023 1109

Przestrzeń sportowo-rekreacyjna przy Szkole Podstawowej nr 29 w Komorowicach zmieniła radykalnie swój wygląd. Teraz młodzi sportowcy mają godne warunki, aby rozwijać swoje talenty.Pierwszy etap prac renowacyjnych był realizowany w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2021; etap drugi, czyli modernizacja nawierzchni istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego, właśnie dobiegł końca.

14 czerwca społeczność szkoły świętowała otwarcie po renowacji szkolnych przestrzeni sportowo-rekreacyjnych. Na to święto nie tylko szkoły, ale całej dzielnicy, do Komorowic przybyli licznie goście. Władze miasta reprezentowali prezydent Jarosław Klimaszewski i jego zastępca Piotr Kucia oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Karol Markowski i radna Urszula Szabla. Obecna była senator RP Agnieszka Gorgoń-Komor oraz dyrektor bielskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Tomasz Kowalik.Prezydent Jarosław Klimaszewski powiedział: - Bardzo się cieszę, że te boiska powstały. Takie obiekty obok szkół powinny być standardem. Chociaż czasy nie są łatwe, to jednak przy wszystkich naszych szkołach są starsze lub nowsze boiska. Komorowicka inwestycja jest imponująca, ale trzeba pamiętać, że ta placówka jest jedną z największych w Bielsku-Białej. Teraz doczekała się bazy sportowej z prawdziwego zdarzenia. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt i gronu pedagogicznemu SP 29 za wysiłek włożony w tworzenie tutaj wspaniałej atmosfery; to jest wartość sama w sobie - dodał prezydent, zapowiadając przekazanie 10 tys. zł na potrzeby szkoły.

Uroczystość otwarcia miała niebanalny przebieg. Były występy i śpiewy dzieci, zapalenie znicza i wciągnięcie na masz flagi olimpijskiej. Kalendarz budowy boisk przedstawiono w postaci słuchowiska radiowego.

- Dzisiejsza data jest ważna nie tylko dla naszej szkoły, ale i dla całej społeczności lokalnej. Spotykamy się przed nowymi obiektami sportowymi. Ich otwarcie to ważne wydarzenie, na które wszyscy czekaliśmy z utęsknieniem, a przede wszystkim uczniowie tej szkoły! Jako dyrektor nieustannie marzę, aby moje/nasze dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki, wypoczynku i rozwijania własnych zainteresowań. To niesamowite uczucie, gdy spełnia się kolejne z tych marzeń. Mam nadzieję, że dla wszystkich zainteresowanych -uczniów, nauczycieli, rodziców, jak i wszystkich mieszkańców naszej komorowickiej społeczności - boiska te będą nie tylko miejscem zabaw i radości, ale również dowodem na to, że warto się starać, szukać możliwości i wierzyć, że razem możemy osiągnąć jeszcze więcej! - mówiła dyrektor SP nr 29 Joanna Klimunt.

Dla zainteresowanych technicznymi sprawami, krótki wykaz prac wykonanych przy SP nr 29.
Zakres prac I etapu, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2021, obejmował m.in. rozbiórkę, wywóz i utylizację starej nawierzchni asfaltowej; wykonanie fundamentów betonowych pod nowe słupy piłkochwytów; montaż fundamentów pod kosze i bramki; ułożenie drenażu; wreszcie wykonanie płyty boiska złożonej z wielu warstw z wierzchnią warstwą natryskową z poliuretanu. Na boisku wymalowano linie, zamontowano piłkochwyty, bramki i kosze. Obok powstał chodnik z kostki brukowej i trawnik.

Druga część zadania polegała na modernizacji nawierzchni istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego. Zdemontowano stare ogrodzenie, elementy wyposażenia, nawierzchnię ze sztucznej trawy i płyt gumowych wraz z obrzeżami; wyrównano podłoże i wykonano nowe boisko z nawierzchnią poliuretanową i wszystkimi elementami wyposażenia. Odnowiona została także furtka wejściowa.
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze