Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

29 listopada 2023 1038

Radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej przyjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie. Jest wiele nowości.

fot. Pre Zero


Nieruchomości jednorodzinne

  • Od 1 marca 2024 r. zwiększona zostanie zniżka z tytułu kompostowania bioodpadów z 5 złotych od gospodarstwa domowego miesięcznie do 10 złotych od gospodarstwa domowego miesięcznie.
  • Od 1 kwietnia 2024 r. uelastyczniony zostanie odbiór odpadów zielonych - Mieszkańcy sami będą mogli decydować, kiedy i w jakiej liczbie wystawią przysługujący im limit 15 worków na odpady zielone, jednak nie więcej niż 4 worki miesięcznie od kwietnia do listopada. Dotychczas bielszczanie dysponowali limitem jednego worka miesięcznie na odpady zielone w okresie od kwietnia do października i czterema workami w listopadzie.
  • Od 1 lipca 2024 r. - czyli od nowego kontraktu na odbiór odpadów komunalnych - zwiększona zostanie częstotliwości odbioru metali i tworzyw sztucznych z jednego do dwóch razy w miesiącu.
  • Od 1 lipca 2024 r. - czyli od nowego kontraktu na odbiór odpadów komunalnych - nastąpi rezygnacja z dotychczasowej usługi mycia pojemników, która nie satysfakcjonuje mieszkańców, ponieważ brak jest widocznych efektów jej realizacji, natomiast koszt jest bardzo wysoki.

Nieruchomości wielolokalowe

  • Od 1 kwietnia 2024 r. uelastyczniony zostanie odbioru odpadów zielonych. Zarządcy nieruchomości sami będą mogli decydować, kiedy i w jakiej liczbie wystawią worki z odpadami zielonymi w ramach przysługującego im limitu 15 worków na odpady zielone na budynek, a dodatkowo wydłużony zostanie okres odbioru odpadów zielonych z listopada do grudnia. Dotychczas nieruchomości wielolokalowe dysponowały limitem po jednym worku miesięcznie na odpady zielone na jeden budynek mieszkalny, w okresie od kwietnia do października, a także czterema workami na budynek mieszkalny w listopadzie.
  • Od 1 lipca 2024 r. - czyli od nowego kontraktu na odbiór odpadów komunalnych - nastąpi zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych, będą one odbierane już nie raz na dwa miesiące, ale w miesiącu.
  • Od 1 lipca 2024 r. - czyli od nowego kontraktu na odbiór odpadów komunalnych - mycie pojemników odbywać się będzie na bazie wykonawcy. Pojemniki na bioodpady będą myte raz w roku, natomiast pojemniki na pozostałe frakcje raz na dwa lata. Dzięki myciu pojemników na bazie znacząco poprawi się efekt realizacji tej usługi.
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze