Czekają na uwagi do publicznego transportu zbiorowego

18 stycznia 2024 891

Ruszają konsultacje społeczne bardzo ważnego dokumentu dla mieszkańców Bielska-Białej. Chodzi o Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej. Swoje uwagi do planu można zgłaszać od 15 stycznia do 5 lutego.

fot. komorowice.pl


Z treścią projektu planu można zapoznać się w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 6, w pokoju 233, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartki 7.30 - 18.00, w piątek 7.30 - 13.00). Dokument jest też dostępny elektronicznie, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.um.bielsko.pl/a,87687,konsultacje-spoleczne-aktualizacji-dokumentu-pn-plan-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-z.html

oraz na stronie internetowej Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej pod adresem https://komunikacja.bielsko-biala.pl/index.php/2024/01/15/konsultacje-spoleczne-aktualizacji-dokumentu-plan-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego-dla-miasta-bielska-bialej/.

Uwagi i wnioski do projektu planu - wyłącznie wykorzystując przygotowany formularz konsultacyjny - można składać od 15 stycznia do 5 lutego:

- drogą elektroniczną na adres: transport@um.bielsko-biala.pl;
- pocztą (w formie pisemnej) na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Komunikacji, plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała;
- osobiście (w formie pisemnej): w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Wydział Komunikacji, p. 233, plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.

Termin złożenia opinii do aktualizacji dokumentu upływa 5 lutego - liczy się data wpływu (pisma, e-maila) do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Uwagi złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Rozpatrywane będą wyłącznie opinie złożone na formularzu konsultacyjnym.

W ramach konsultacji - 25 stycznia w sali sesyjnej Ratusza przy placu Ratuszowym 1 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami. Spotkanie będzie miało dwie tury - od godziny 10.30 do 12.00 i druga - od godziny 16.30 do 18.00.

Pierwszy plan transportowy został przyjęty w 2014 roku. Od tego czasu komunikacja miejska w Bielsku-Białej przeszła proces gruntownego przeobrażenia oraz unowocześnienia. Wdrożono wiele usprawnień podnoszących jakość oraz atrakcyjność transportu zbiorowego. Do eksploatacji wprowadzono 62 fabrycznie nowe autobusy, w tym pierwsze dwa zeroemisyjne. Pojawiły się liczne udogodnienia w zakresie dystrybucji biletów w postaci aplikacji mobilnych, nowoczesnych kasowników mobilnych zainstalowanych we wszystkich autobusach czy też e‑sklepu. Na 38 przystankach wybudowano elektroniczne tablice z rzeczywistymi godzinami odjazdów, uruchomiono portal internetowy oraz rozwiązania mobilne z dynamicznym rozkładem jazdy. Także same rozkłady jazdy są etapowo optymalizowane - zmieniają się nie tylko godziny odjazdów, ale również trasy linii.

W 2020 roku zaszła ważna zmian organizacyjna. Od tego czasu Miejski Zakład Komunikacyjny funkcjonuje już jako przewoźnik w formie spółki prawa handlowego, a obowiązki wynikające z planowania, organizowania oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym powierzone zostały Wydziałowi Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Z uwagi na opisane zmiany, jak również potrzebę rozwoju w kierunku większej konkurencyjności transportu zbiorowego oraz atrakcyjności dla pasażerów komunikacji miejskiej zaistniała konieczność aktualizacji planu transportowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Wydział Komunikacji UM informuje, że Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Bielska-Białej, na czas konsultacji, jest wyłożony do publicznego wglądu w powyższym wydziale, szczegóły w załączniku - ogłoszenie o projekcie.
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze