Konsultacje społeczne ws. gazociągu

23 stycznia 2024 1903

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi konsultacje społeczne projektu gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim etapy IV a i b.W mieście i okolicach konsultacje odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:
- 31 stycznia w godz. 10.00 - 16.00 w Domu Kultury w Komorowicach,
- 6 lutego w godz. 10.00 - 16.00 w budynku OSP Mazańcowice w gminie Jasienica.

Organizatorzy konsultacji zaprezentują trasę gazociągu, zakres i harmonogram projektu, a także udzielą informacji na temat podstaw prawnych realizacji inwestycji oraz procedury wypłaty odszkodowań.GAZ-SYSTEM planuje budowę kluczowego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Skoczów - Komorowice - Oświęcim o łącznej długości około 58 km i średnicy 500 mm. Projekt gazociągu został podzielony na etapy. Etap I jest w budowie, pozostałe są projektowane. Efektem realizacji inwestycji będzie bezpieczna i nowoczesna infrastruktura przesyłowa gazu ziemnego, która umożliwi zwiększony i stabilny przesył gazu do obecnych i przyszłych odbiorców.

Konsultacje są dedykowane wszystkim interesariuszom inwestycji. Będą prowadzone indywidualnie w terminie i lokalizacji wskazanej w harmonogramie. Uczestnicy będą obsługiwani według kolejności przybycia na spotkanie.
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze