Plany Miejskiego Zarządu Dróg na 2024 rok

18 lutego 2024 1534

Miejski Zarząd Dróg kontynuuje w tym roku realizację takich zadań, jak: budowa wiaduktu nad linią kolejową 139, czyli rozbudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego, czy rozbudowa ulic Pocztowej i Startowej (etap drugi). W planach jest m.in. rozbudowy ulicy Krzemionki oraz remont ulicy Schodowej. Wkrótce rozpocznie się rozbudowa drogi dla rowerów i pieszych wzdłuż ulicy Partyzantów.Coraz dłuższe dni pokazują, że zbliża się wiosna. Jak zwykle o tej porze roku, w Miejskim Zarządzie Dróg trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia prac na drogach w Bielsku-Białej. Kontynuowane są już rozpoczęte zadania - budowa wiaduktu nad linią kolejową 139, czyli rozbudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego, czy też drugi etap rozbudowy ulic Pocztowej i Startowej. W planach jest również pierwszy etap rozbudowy ulicy Krzemionki, obejmujący przebudowę urządzeń odwadniających, w szczególności budowę dwóch przepustów i umocnień wzdłuż cieku wodnego. Prowadzona będzie też przebudowa ulicy Schodowej. Wraz z końcem zimy rozpocznie się rozbudowa drogi dla rowerów i pieszych wzdłuż ulicy Partyzantów.

Zapytaliśmy dyrektora MZD Wojciecha Walusia, jakie inwestycje drogowe są planowane w kolejnych latach.

- Aktualnie jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na przebudowę ulicy Brodzińskiego, zasadnicza realizacja zadania tego zadania to rok 2024 - informuje dyrektor Wojciech Waluś. - Dużym zadaniem będzie rozbudowa ulicy Piastowskiej, jesteśmy w trakcie przygotowania postępowania przetargowego, a realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2027. Prace rozpoczną się w połowie 2024 roku i będą ściśle skorelowane z inwestycją spółki Aqua S.A. W pierwszym etapie wykonywane będą roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, w szczególności kanału sanitarnego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Juliusza Słowackiego. To jest plan na rok 2024, w kolejnych latach planujemy kontynuację przebudowy kanału sanitarnego aż do ul. Listopadowej i realizację typowych robót drogowych.

Jak tłumaczy Wojciech Waluś, rozbudowa ulicy Piastowskiej to inwestycja kluczowa dla miasta ze względu na zły stan nawierzchni jezdni i chodników, niewystarczające dostosowanie istniejących rozwiązań do potrzeb, w tym do ruchu pieszych i rowerzystów, ale również ze względu na zły stan techniczny infrastruktury podziemnej, co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

- Dzięki tej inwestycji zyskamy przebudowany odcinek drogi na długości około 2 km, powstaną 4 ronda, przebudowanych zostanie 17 skrzyżowań - wylicza dyrektor MZD.

W 2024 roku miasto planuje ubiegać się o wsparcie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027) przedsięwzięć z zakresu rozbudowy infrastruktury rowerowej oraz rozbudowy inteligentnego systemu transportowego (ITS). Chodzi przede wszystkim o rozbudowę ścieżek rowerowych na głównym ciągu krajowej trasy rowerowej nr 17 na linii północ-południe - to jest wałami przeciwpowodziowymi w kierunku Czechowic-Dziedzic, a także w kierunku gminy Wilkowice wraz z bezpośrednim połączeniem do planowanej przez ościenną gminę drogi rowerowej.

Rozbudowa sytemu Inteligentnego Transportu Samochodowego w Bielsku-Białej ma polegać w szczególności na włączeniu kolejnych skrzyżowań do systemu sterowania ruchem oraz na instalacji kolejnych aktywnych tablic informacji pasażerskiej oraz także tablic informacji parkingowej.

Ponadto, w zależności od dostępności środków z budżetu państwa, funduszy celowych i innych instrumentów finansowanych, miasto na bieżąco będzie weryfikowało możliwość sfinansowania innych przedsięwzięć - w tym m.in. realizacji woonerfu na ul. 1 Maja (Woonerf - rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, w której położy jest nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu, atrakcyjność przestrzeni i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów - przyp. red) i doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych.
adminźródło: UM Bielsko-Biała

Komentarze