Rada walczy o chodnik

16 listopada 2015 3015

Rada Osiedla Komorowice Krakowskie, w odpowiedzi na petycję mieszkańców, zwróciła się do Prezydenta Miasta w sprawie budowy chodnika przy ul. Komorowickiej od ronda Komorowice-Bestwina do wjazdu na Osiedle Komorowickie oraz wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Komorowicką w okolicy stacji paliw "Oaza" przy ul. Komorowickiej 285.

Ulica Komorowicka • fot. komorowice.pl


Ulicą Komorowicką odbywa się spory ruch samochodów i mimo ograniczeń prędkości wielu kierowców ich nie przestrzega. Przy w/w ulicy znajdują się dwa osiedla, które zamieszkuje duża część mieszkańców korzystających z tego odcinka w drodze do kościoła, szkoły, przedszkola, lekarza czy sklepów. Miejsce to jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci zatem budowa chodnika na wspomnianym odcinku powinna być jak najszybciej rozwiązana.

W odpowiedzi Rada Osiedla otrzymała pismo o następującej treści:
"(..) budowa chodników przy ul. Komorowickiej na terenie osiedla Komorowice Krakowskie jest realizowana etapami.

Do chwili obecnej zrealizowany został odcinek z ul. Daszyńskiego do ul. Olimpijskiej. Kolejny odcinek od ulicy Młynówka do ronda przy skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego, Bestwińskiej i Barkowskiej wymaga zabezpieczenia znacznych środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym projekt organizacji ruchu dla ewentualnego przejścia dla pieszych), pozyskanie gruntów i realizację zadania (w tym budowę chodnika, kanalizacji deszczowej, murów oporowych i renowacji nawierzchni).

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1.240.000 złotych, których w obecnym budżecie miasta na ten cel brak. Zadanie to będzie przedmiotem rozważań przy opracowywaniu planu inwestycyjnego na lata następne.

W przypadku wprowadzenia tej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadanie to mogłoby być realizowane w cyklu dwuletnim, gdzie w pierwszym roku opracowana by została dokumentacja techniczna, a w drugim realizacja zadania."

Informacja została zredagowana przez Radę Osiedla Komorowice Krakowskie.
admin

Komentarze