Legalnie po ścieżce rowerowej?

23 listopada 2015 4189

Dwóch radnych z naszego okręgu złożyło do prezydenta Jacka Krywulta wniosek o dopuszczenie ruchu pieszego po drodze dla rowerów przy ulicy Grażyńskiego. W opinii radnych Bronisława Szafarczyka i Przemysława Drabka istnieją ku temu podstawy prawne.

Spacery wzdłuż Białej będą w końcu legalne? • fot. komorowice.pl


Na wniosek Rady Osiedla Komorowice Krakowskie radni przeprowadzili wizję w terenie. Rajcy klubu Prawa i Sprawiedliwości zauważyli istotne braki w organizacji ruchu pieszego na ulicy Grażyńskiego.

Przeprowadzone przez radnych obserwacje prowadzą do wniosku, iż warunki ruchowe dają możliwość skorzystania z zapisu w punkcie 4.2.19 załącznika do rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury o możliwości połączenia drogi dla pieszych i rowerzystów (wspólne użytkowanie drogi dla pieszych i rowerzystów może być stosowane, jeżeli natężenie ruchu pieszego nie przekracza 450 osób/h, a natężenie rowerów nie przekracza 50 rowerów/h lub też ruch pieszy nie jest większy niż 50 osób/h, a ruch rowerowy nie przekracza 250 rowerów/h).

- W tej sytuacji wnioskujemy o uporządkowanie organizacji ruchu oraz o dopuszczenie ruchu pieszego po wybudowanej ścieżce dla rowerów. Działanie takie stanowić będzie wyjście naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, nadto nie wpłynie w istotny sposób na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i będzie zgodne z wymogami prawnymi - argumentują radni podpisani pod wnioskiem.

Jaka będzie odpowiedź urzędników z Ratusza? Przekonamy się już niebawem.

Droga dla rowerów przy ulicy Grażyńskiego • fot. komorowice.pl
admin

Komentarze