O drogach na Radzie Osiedla

31 stycznia 2016 3212

28 stycznia odbyło się comiesięczne spotkanie Rady Osiedla Komorowice Krakowskie. Na zebraniu omówiono bieżące sprawy naszego osiedla, w tym zapoznano się z odpowiedziami Miejskiego Zarządu Dróg na interwencje Rady dotyczące stanu technicznego dróg i ulic, o których sygnalizowali mieszkańcy.

fot. komorowice.pl


MZD w pismach poinformował, że wykonano remont cząstkowy nawierzchni i poboczy ulicy Żabiniec oraz utwardzono kruszywem plac targowy. Z uwagi na brak środków finansowych Gmina Bielsko-Biała nie jest w stanie wykonać na przedmiotowym placu nawierzchni asfaltowej.

W sprawie remontu ulicy Fredry MZD informuje, że ulica Fredry jest w dużym stopniu wyeksploatowana, nie posiada chodników oraz sprawnego systemu odwodnienia. Remont kapitalny polegający na wykonaniu nowej podbudowy oraz ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm wymaga zabezpieczenia w budżecie miasta znacznych środków finansowych, których w chwili obecnej brak.

Gmina realizuje zadania wynikające z wieloletniego planu finansowego, w którym są ujęte inwestycje mające na celu porządkowanie głównych ciągów komunikacyjnych miasta Bielska-Białej. Przebudowa przedmiotowej ulicy jest zasadna i może być przedmiotem rozważań przy opracowywaniu wieloletnich prognoz finansowych na lata następne. Na chwilę obecną, Miejski Zarząd Dróg będzie utrzymywał nawierzchnię w ramach posiadanych środków na bieżące utrzymanie dróg w zakresie bezpiecznych warunków użytkowania.

MZD poinformował również, że remont cząstkowy ulicy Gliwickiej oraz chodnika na placu Niemczyka zostanie wykonany w I kwartale 2016 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Na wniosek jednego z mieszkańców Rada Osiedla wystąpi również do MZD w sprawie umieszczenia w planie wieloletnim remontu ulicy Bagażowej.

Ponadto, na spotkaniu Rada dokonała podziału budżetu przyznanego przez Urząd Miasta. Przyznane środki zostaną przeznaczone m.in. na organizację turnieju piłkarskiego, spotkania opłatkowego, na wsparcie lokalnych instytucji oraz na bieżące funkcjonowanie Rady i zakup niezbędnego wyposażenia.

Informacja została zredagowana przez Radę Osiedla Komorowice Krakowskie.
admin

Komentarze