Rada interweniuje ws. placu

18 lutego 2016 4283

Na nadzwyczajnym zebraniu Rady Osiedla Komorowice Krakowskie przygotowano pismo ws. rezygnacji miasta z planów przebudowy placu Niemczyka w 2016 roku.

Nadzwyczajne spotkanie RO Komorowice Krakowskie • fot. komorowice.pl


Radni osiedlowi wystosowali pismo do prezydenta Bielska-Białej - Jacka Krywulta. Dokument trafił również do wszystkich radnych z naszego okręgu wyborczego. Radni miejscy radni nie poinformowali Rady Osiedla Komorowice Krakowskie o tym, że w uchwalonym pod koniec ubiegłego roku budżecie miasta nie znalazły się środki na przebudowę placu Niemczyka wraz z przebudową fragmentu ulicy Olimpijską.

Pełna treść pisma:

"Szanowny Panie Prezydencie,

Z dużym zaskoczeniem i rozczarowaniem przyjęliśmy informację o rezygnacji z przebudowy Placu Niemczyka w Komorowicach Krakowskich. Sprawa stanu technicznego Placu i jego modernizacji była poruszana zarówno przez mieszkańców jak i Radę Osiedla od wielu lat. Rada Osiedla wielokrotnie interweniowała w tej sprawie w pismach kierowanych do Prezydenta Miasta.

Przedmiotowa sprawa była także poruszana na zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla Komorowic Krakowskich w dniu 21.03.2014 r., na którym Pan Wiceprezydent Lubomir Zawierucha zadeklarował, że w niedługim czasie zostaną rozpoczęte prace przygotowawcze do inwestycji. Na przełomie 2014/2015 roku została opracowana koncepcja przebudowy Placu, która także została zaopiniowana przez Radę Osiedla. Następnie, w październiku 2015 roku został opracowany projekt techniczny przebudowy. Z informacji jakie docierały do Rady Osiedla m.in. z Miejskiego Zarządu Dróg wynikało, że prace budowlane na pewno zostaną przeprowadzone w 2016 roku.

Dlatego, jesteśmy tym bardziej zaskoczeni, że przebudowa Placu Niemczka została wstrzymana. Dziwi nas fakt, że Urząd Miasta przeznaczył znaczne środki z kasy miasta na opracowanie koncepcji i projektu technicznego, a następnie wstrzymał realizację przebudowy. Przeciąganie przedmiotowej inwestycji spowoduje utratę ważności projektu budowlanego, co będzie wymagało poniesienia kolejnych nakładów na jego aktualizację.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że 10. marca br. odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Osiedla, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego w budżecie miasta na 2016 rok nie zabezpieczono środków na przebudowę Pl. Niemczyka i kiedy zostanie ona zrealizowana."
admin

Komentarze