Kwietniowe zebranie Rady Osiedla

6 maja 2016 3338

28 kwietnia 2016 roku odbyło się comiesięczne spotkanie Rady Osiedla, na którym omawiano bieżące sprawy dotyczące Komorowic Krakowskich. Przede wszystkim przedyskutowano korespondencję z urzędami administracji publicznej dotyczącą problemów zgłaszanych przez mieszkańców i członków Rady.

Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej udzielił odpowiedzi (poniżej) w sprawie poruszanej przez Radę na wniosek mieszkańców okolic ul. Bystrej i Barkowskiej. Sprawa dotyczy organizacji transportu publicznego dzieci do szkoły z uwagi na dużą od niej odległość. W kwestii tej wnioskowała wcześniej Rada do Prezydenta Miasta i nie uzyskano pozytywnej odpowiedzi. Jak widać MZO również nie posiada możliwości urzędowych, dlatego sprawa zostanie przez Radę ponownie skierowana do Prezydenta Miasta.

Rada Osiedla zwróciła się z zapytaniem do Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu działań dotyczących usprawnienia ruchu na skrzyżowaniach ul. Daszyńskiego z ulicami Olimpijską i Hałcnowską. Uzyskano odpowiedź (poniżej), z której wynika, że w roku 2016 zostały zaplanowane środki na wykonanie niezbędnych analiz i badań warunków na w/w skrzyżowaniach. Należy podkreślić, że kwestia ta wymaga rozwiązania, z uwagi na zaawansowane prace dotyczące budowy drogi łączącej ul. Hałcnowską z rondem Rosta, co spowoduje znaczący wzrost ruchu samochodów na skrzyżowaniu ul. Hałcnowskiej z ul. Daszyńskiego.

Kolejną sprawą dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego był wniosek Rady o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Barkowskiej z ul. Dusznicką. W miejscu tym obecnie jest skrzyżowanie równorzędne, co nie jest zauważane przez większość kierowców. Często w tym miejscu dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, stąd zwrócono się o ustanowienie ul. Barkowskiej jako drogi z pierwszeństwem przejazdu i ustawienie odpowiednich znaków. W wyniku interwencji otrzymano odpowiedź (poniżej) z Miejskiego Zarządu Dróg. Zdaniem członków Rady odpowiedź jest wymijająca, a MZD nie widzi problemu w zaistniałej sytuacji, powołując się na "zasady inżynierii ruchu". W związku z powyższym Rada Osiedla będzie dalej wnioskowała o poprawę bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu.

Rada zwróciła się do Prezydenta Bielska-Białej w sprawie niebezpieczeństwa związanego z samochodami parkującymi na poboczu ul. Komorowickiej w okolicy skrzyżowania z ul. Żabiniec. Otrzymano odpowiedź (poniżej), z której wynika, że rozpatrywane jest ustawienie słupków uniemożliwiających przejeżdżanie przez chodnik przy przystanku autobusowym.

W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi przebiegu przez Komorowice Krakowskie planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia, Rada zwróciła się w tej sprawie do Prezydenta Miasta. Otrzymano odpowiedź (poniżej), w której szczegółowo opisano stan aktualny inwestycji. Budowa gazociągu jest realizowana w związku z terminalem skroplonego gazu w Świnoujściu. Z uwagi na strategiczne znaczenie, inwestycja ta jest realizowana w oparciu o tzw. specustawę gazową. Gmina Bielsko-Biała będzie jedynie opiniowała dokumentację inwestycji, a właściciele gruntów, przez które będzie przebiegał gazociąg otrzymają odszkodowanie przewidziane stosownymi przepisami.

Informacja została zredagowana przez Radę Osiedla Komorowice Krakowskie.

Korespondencja RO Komorowice Krakowskie5 zdjęć
admin

Komentarze