Narzekają na hałas przy Bestwińskiej

30 sierpnia 2016 4623

Do Rady Osiedla Komorowice Krakowskie wpłynęło pismo mieszkańców z okolic ulicy Bestwińskiej w sprawie uciążliwości zakładów zlokalizowanych pomiędzy ul. Bestwińską a rzeką Białą (obszar Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej).

fot. google.com


42 mieszkańców podpisało się pod pismem skierowanym w tej sprawie do Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odpowiednie pisma zainteresowani skierowali także do radnych z naszego okręgu oraz do zarządu jednego z przedsiębiorstw działającego w w/w obszarze.

Mieszkańcy zwracają uwagę na niekorzystne dla nich zmiany jakie zachodzą w związku z rozwojem produkcji i rozbudową zakładów działających przy ul. Bestwińskiej, a zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Duży ruch samochodów osobowych i ciężarowych dojeżdżających do zakładów jest źródłem znacznego hałasu oraz utrudnia włączanie się do ruchu ulicznego.

Jako największy problem mieszkańcy wskazują jeden z zakładów produkcyjnych, emitujący hałas 24 godziny na dobę. Charakter produkcji zakładu (tłocznie, prasy, młoty, wentylatory, itp.) i jego niedawna rozbudowa powodują, że stale zakłóca on spokój mieszkańców z sąsiedztwa, także w nocy.

Rada Osiedla dokona rozpoznania sytuacji i podejmie próbę rozwiązania problemu w ramach posiadanych uprawnień statutowych. Jak wynika z przekazanej nam korespondencji, temat jest skomplikowany i wymaga pogodzenia interesów wielu stron.

Informacja została zredagowana przez Radę Osiedla Komorowice Krakowskie.
admin

Komentarze