Rozpoczął się remont ulicy Fredry

20 września 2016 2843

19 września rozpoczął się remont ulicy Fredry. Zadanie zlecone przez Miejski Zarząd Dróg firmie Eurovia obejmuje także gruntowny remont ulicy Za Kuźnią.

W poniedziałek drogowcy ruszyli z frezowaniem nawierzchni


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zlecił wykonanie kapitalnego remontu nawierzchni jezdni ulicy Fredry na długości ok. 2 km i ulicy Za Kuźnią na długości około 1 km. Zamówienie obejmuje swoim zakresem frezowanie nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie nowych konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 5 cm. Szerokość projektowanej jezdni na obu ulicach wynosi 3,5 m. Odwodnienie powierzchniowe jezdni zostanie zapewnione dzięki zastosowaniu odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych.

Prace mają się zakończyć do końca października. Koszt remontu obu dróg wyniesie 583 tys. złotych.
admin

Komentarze