Walne zebranie OSP Komorowice Krakowskie

14 lutego 2017 3689

11 lutego w Domu Kultury w Komorowicach Krakowskich odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016 jednostki OSP Komorowice Krakowskie.

Walne zebranie OSP Komorowice Krakowskie - 11.02.2017 • fot. OSP Komorowice Krakowskie, 9 zdjęć


Zebranie się rozpoczęło od przywitania gości. Prezes jednostki dh Michał Gocek powitał m.in. członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP dh Tomasza Otrząska, wiceprezesa Prezes Zarządu OM ZOSP dh Czesława Jurewicza, Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej bryg. Zbigniewa Mizerę, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka, radnego Karola Markowskiego oraz zaroszone jednostki OSP z terenu Bielska-Białej.

Dalej zebranie prowadził wybrany podczas zebrania przewodniczący zebrania dh Marian Indeka, Na początku zebrania Prezes jednostki odczytał List Gratulacyjny który, został złożony na ręce Nowego Komendanta Miejskiego PSP. Przypominamy, że bryg. Zbigniew Mizera od lat mieszka w Komorowicach Śląskich.Następnie wyróżnienia otrzymali strażacy: srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał dh Andrzej Broniszewski, a wyróżnienie Strażak Wzorowy otrzymał dh Szymon Żabówka.

Sprawozdanie z działalności za rok 2016 przedstawił Prezes Jednostki. W wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na rekordową ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, do których wyjeżdżała jednostka. Było to 98 aż razy! Niestety to pierwszy wynik w mieście i drugi w powiecie bielskim (w 2016 r strażacy z OSP Komorowice Krakowskie wyjeżdżali średnio co 4 dni do akcji)W dalszej części wystąpienia usłyszeliśmy o: 1 miejscu drużyny MDP w zawodach sportowo-pożarniczych, wygranym projekcie budżetu obywatelskiego miasta Bielsko-Biała napisanym przez Zarząd pt; "Ratując Wasze Życie". Wygrał on z wynikiem 1117 głosów wśród projektów osiedlowych dzielnicy Komorowie Krakowskie. Podziękowania trafiły do strażaków za wytrwałe zbieranie podpisów i do radnego Karola Markowskiego za pomoc podczas redagowania projektu. W tym roku ze środków budżetu obywatelskiego jednostka OSP wzbogaci się w system odciągu spalin z samochodów pożarniczych, detektor czterogazowy, defibrylator AED, kamerę termowizyjną. Całkowity koszt realizacji projektu to 40 tys. zł.

Po odczytanie sprawozdań finansowych, komisji rewizyjnej, planów pracy na rok 2017, udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2016!W dyskusji głos zabrali Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP dh Tomasz Otrząsek oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek. Na koniec zabrał głos Nowy Komendant Miejski PSP Zbigniew Mizera, dziękując Prezesowi i strażakom jednostki z za życzliwe słowa, którymi został przywitany. Powiedział że jest związany z Komorowicami, przez lata był dowódcą Jednostki JRG 1, a teraz przed nim nowe wyzwanie pracy na stanowisku Komendanta.

Podczas zebrania jednostka otrzymała od Pani Anny Szczęśniak Prezesa Firmy Szczęśniak Pojazdy Specjalne miły upominek: dwie siekiery firmy Fiskars które, uzupełnią wyposażenie samochodów.

Zarząd oraz Strażacy pragną szczególnie podziękować firmom, które w 2016 roku wsparły Naszą działalność: Valeo, Makita, Bulten oraz sponsorowi poczęstunku zebrania firmie Zakłady Mięsne Wolas Jeleśnia.
admin

Komentarze