Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu w Krakowskich

30 maja 2017 3161

Radny Leszek Wieczorek złożył w imieniu mieszkańców Komorowic interpelację ws. przebudowy skrzyżowania ulic Hałcnowskiej, Daszyńskiego i Czorsztyńskiej. Radny zwrócił uwagę, że w miejscu niebezpiecznego obecnie skrzyżowania mogłoby powstać rondo. Okazuje się, że Miejski Zarząd Dróg rozważa zupełnie inną opcję.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Hałcnowska - Daszyńskiego? • fot. komorowice.pl


- W imieniu mieszkańców proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w układzie komunikacyjnym na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Komrorowiach Krakowskich w celu poprawy bezpieczeństwa oraz płynności ruchu np. poprzez budowę ronda - pisał w interpelacji do prezydenta miasta radny Leszek Wieczorek.

Z odpowiedzi na interpelację radnego z naszego okręgu dowiedzieliśmy się, że już 2016 roku Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zlecił wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Hałcnowska - Daszyńskiego? • fot. komorowice.pl


- Analizy ruchowe poparte statystykami w zakresie zdarzeń drogowych świadczą jednoznacznie, o konieczności wybudowania na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej. Wprowadzenie sygnalizacji poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz wariatki ruchu dla relacji podporządkowanych - tłumaczył w odpowiedzi na interpelację Lubomir Zawierucha, zastępca prezydenta miasta.

W opinii MZD sygnalizacja rozwiąże problem wzajemnego przesłaniania pojazdów oczekujących na dwóch sąsiednich pasach ruchu, na wlocie z ulicy Hałcnowskiej.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Hałcnowska - Daszyńskiego? • fot. komorowice.pl


- Ze względu na możliwość dowolnego, w pełni akomodacyjnego uzależnionego od aktualnej sytuacji ruchowej na drodze sterowania ruchem, relatywnie mniejsze środki potrzebne na wdrożenie zmian, a także bardziej elastyczne reagowanie na zmiany w układzie komunikacyjnym, sygnalizowanie skrzyżowania daje przewagę nad rozwiązaniem typu rondo.Jest to także kierunek bardziej rozwojowy, maj, na uwadze potencjalny wzrost ruchu na ulicy Halcnowskiej wynikający z budowania drogi KDZ-1 - dodał wiceprezydent.

Miejski Zarząd Dróg podejmie stosowne działanie, mające na celu przygotowanie dokumentacji wykonawczej, która umożliwi budowę na skrzyżowaniu ulic: Daszyńskiego-Halcnowska sygnalizacji świetlnej.
admin

Komentarze