Symboliczne otwarcie placu Niemczyka z udziałem prezydenta

23 czerwca 2017 4775

W piątek 23 czerwca prezydent miasta Bielska-Białej wraz z córką Józefa Niemczyka dokonali uroczystego osłonięcia obelisku na placu, którego nazwa upamiętnia znanego i szanowanego lekarza w Komorowicach.Roboty budowlane były prowadzone w okresie lipiec 2016 - kwiecień 2017. Ich zakres obejmował: rozbiórkę istniejącej konstrukcji placu, jezdni i chodników, wykonanie nowej nawierzchni placu z kostki kamiennej i płyt granitowych, wykonanie oświetlenia placu, zabudowę elementów małej architektury, w tym pamiątkowej tablicy z imieniem i nazwiskiem patrona oraz ozdobnej latarni nawiązującej do pięciu kół olimpijskich.

Wykonano także nową konstrukcję i nawierzchnię jezdni ulicy Olimpijskiej oraz chodników. Wybudowano nowe zatoki autobusowe wraz z wiatami, przebudowano kanalizację deszczową oraz sieci: gazową, teletechniczną i elektroenergetyczną.

Koszt przebudowy placu J. Niemczyka wraz z rozbudową odcinka ulicy Olimpijskiej w Bielsku-Białej wyniósł około 2,5 mln złotych.

fot. komorowice.pl
adminźródło: bielsko.info

Komentarze