Inna firma wykona poprawki na placu zabaw

5 sierpnia 2017 1899

4 sierpnia minął ostateczny termin, jaki został wyznaczony wykonawcy robót na zrealizowanie poprawek. Niestety wykonawca nie wywiązał się z tego zdania i dodatkowe prace na placu zabaw zostaną zlecone innej firmie- W tej sytuacji przygotowane zostało tzw. działanie zastępcze, czyli wykonanie poprawek przez inną firmę. Według złożonej oferty firma zastępcza zaproponowała wykonanie robót poprawkowych do połowy sierpnia (ok. 18 sierpnia). Wygląda więc na to, że jednak w ostatnie dni wakacji będzie można z placu zabaw skorzystać. Urząd przewiduje jeszcze ogrodzenie tego placu zabaw i wybudowanie dwóch dodatkowych dojść - poinformował radny Bronisław Szafarczyk.
admin

Komentarze