Czekają na ekrany akustyczne

29 lipca 2015 2574

Na ostatniej przed wakacyjną przerwą sesji Rady Miejskiej radny Leszek Wieczorek złożył interpelację ws. budowy ekranów akustycznych na wschodniej obwodnicy miasta w rejonie ulic Braterskiej, Siostrzanej i Bocznej w Komorowicach Krakowskich.

Ekrany akustyczne przy ul. Czereśniowej • fot. komorowice.pl


- Wraz zakończeniem kolejnych etapów budowy drogi w rejonie wskazanych ulic wzrasta ruch samochodów oraz związany z tym nadmierny hałas. W sezonie letnim mieszkańcy odczuwają też większą uciążliwość wynikającą ze zwiększonego ruchu samochodów osobowych i motocykli turystów odwiedzających Bielsko-Białą oraz Beskidy. Otwieranie okien w domach, czy też praca bądź odpoczynek w ogrodzie są niemożliwe - informuje Leszek Wieczorek.

Radny poprosił o wskazanie czy, kiedy i na jakim odcinku Wschodniej Obwodnicy Miasta zostaną zamontowane nowe ekrany akustyczne. Interpelację podpisała również inna radna klubu "KWW Jacka Krywulta" - Katarzyna Balicka. O wniosku pisaliśmy w artykule "Radny wnioskuje o ekrany".

W odpowiedzi na pismo radnego pełnomocnik prezydenta Jacka Krywulta stwierdził, że za kwestie dotyczące zarówno budowy, jak i eksploatacji, a także ochrony środowiska drogi ekspresowej odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Okazuje się, że w 2012 roku GDDKiA wykonała pomiary hałasu, z których wynikało, że brak jest przekroczeń standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej.

- Niezależnie od tego na moje polecenie Miejski Zarząd Dróg zlecił w 2014 roku analizę akustyczną na odcinku drogi S1 od węzła "Komorowice" do węzła "Rosta". Opracowanie to różni się w wynikach od tego przedstawianego wcześniej przez GDDKiA. W związku z tym zostało ono wraz z kompletem dokumentów przesłane do GDDKiA w Katowicach w celu zajęcia stanowiska - informuje Henryk Juszczyk

Droga ekspresowa S69 • fot. komorowice.pl


W odpowiedzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczyła, że opracowania miasta nie mają charakteru wiążącego. Ponadto GDDKiA stwierdziła, że wywiązuje się z obowiązków spoczywających na zarządy drogi.

Czy znaczy to, że mieszkańcy tego rejonu Komorowic Krakowskich są skazani na hałas? Niekoniecznie. GDDKiA planuje w 2016 roku opracować akustyczne mapy obejmujące swoim zakresem odcinek drogi S69. Na ich podstawie Sejmik Województwa uchwali program ochrony przed hałasem na kolejne lata. Wówczas pojawi się szansa na montaż ekranów akustycznych w rejonie ulic Siostrzanej i Bocznej.
admin

Komentarze