Czy to nowe centrum Śląskich?

6 sierpnia 2015 3412

Mieszkańcy Komorowic Śląskich są pozbawieni miejsca, w którym mogliby spotkać się i porozmawiać, poruszać się na świeżym powietrzu, a czasem zorganizować jakąś imprezę integracyjną. Być może za niedługo się to zmieni!

Działka, na której mogłoby powstać nowe centrum rekreacyjne Komorowic Śląskich


Jedyny osiedlowy projekt budżetu obywatelskiego w Komorowicach Śląskich dotyczy budowy "Centrum rekreacyjno-parkowego przy ulicy Opłotek" na działce gminnej nr 361/4. Swoją drogą to właśnie na tej działce miasto chciało "sprezentować" mieszkańcom Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, o czym pisaliśmy w artykule "Negatywna opinia dla PSZOK-u".

Zadanie jest podzielone na kilka etapów. W pierwszym etapie przewiduje się zaprojektowanie i wytyczenie alejek parkowych, wykonanie trawników, zasadzenie krzewów ozdobnych i drzew, zlokalizowanie ławek. Pieniądze na ten cel - 75 tys. złotych - mogą zostać pozyskane z budżetu obywatelskiego.

Ulica Opłotek, po prawej stronie działka gminy Bielsko-Biała • fot. google.com


W przyszłości na działce gminnej między ulicą Opłotek a ulicą Botaniczną mogłyby powstać plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Miejsce to mogłoby również stać się terenem pikników czy festynów osiedlowych bądź innych imprez, których w Komorowicach Śląskich brakuje od wielu lat.

Jeśli wniosek przejdzie pozytywnie weryfikację urzędników, zostanie automatycznie zakwalifikowany do realizacji, gdyż w Komorowicach Śląskich nie zgłoszono innego osiedlowego projektu.
admin

Komentarze