Skup przepracowanego oleju w trosce o bezpieczeństwo środowiska

10 marca 2020 3268

Artykuł sponsorowany

Oleje odpadowe, czyli zużyte lub przepracowane, są niezdatne do wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem z powodu zmian w ich pierwotnych właściwościach. Duże ilości olejów odpadowych są generowane w szczególności przez transport oraz przemysł. Zużyte oleje smarowe zalicza się w Polsce i wielu innych krajach do odpadów niebezpiecznych. Są one szkodliwe dla środowiska, a ich prawidłowe gromadzenie i utylizacja to obowiązek przedsiębiorców. Dlaczego zużyty olej jest niebezpieczny oraz jak go utylizować?Dlaczego przepracowany olej jest niebezpieczny?

Przepracowane oleje to w szczególności wyeksploatowane oleje do silników spalinowych, ale również mineralne oleje smarownicze. Do tej grupy zalicza się oleje, których doszło do zmian pierwotnych właściwości ze względu an niewłaściwe magazynowanie lub proces starzenia. Są to odpady, które należy uznać za niebezpieczne dla środowiska. W przepracowanym oleju zostaje niewiele bazy mineralnej. W jego składzie zachowują się za to głównie chemikalia, których producenci używają w celu uzyskania lepszych parametrów.

Nieodpowiednie pozbywanie się odpadów olejowych to ogromne zagrożenie dla środowiska oraz żyjących w nim ludzi i zwierząt. Spalanie przepracowanego oleju generuje dużą ilość trucizn, w tym od metali ciężkich i rakotwórczego benzopirenu. Jest to proces nielegalny i taka utylizacja odpadów olejowych jest obarczona karą zgodnie z przepisami prawa. Nielegalne i niebezpieczne jest również pozbywanie się olejów przepracowanych poprzez wylewanie ich wprost do otoczenia. Jak zatem należy pozbywać się odpadów z tej kategorii?

Skup przepracowanego oleju

Przedsiębiorstwa generujące oleje przepracowane są zobowiązane do ich prawidłowego gromadzenia oraz usuwania. W świetle prawa stają się one ich posiadaczami i muszą przekazywać je odpowiednim podmiotom zajmującym się kontrolowaną utylizacją odpadów niebezpiecznych. Chcąc uniknąć problemów, można skorzystać z usług firmy oferującej skup przepracowanego oleju. Jest to korzystne i wygodne rozwiązanie pozwalające przedsiębiorcom na zgodne z prawem pozbycie się niebezpiecznych odpadów.

Poszukujesz takie firmy? Zajrzyj tutaj - www.wektorsc.eu

Na rynku funkcjonują firmy odbierające wszystkie odpady, które nie są odpadami komunalnymi. Z ich usług korzystają właściciele warsztatów samochodowych, a także dużych zakładów generujących niebezpieczne dla środowiska odpady olejowe. Wybór profesjonalnej firmy wyspecjalizowanej w gospodarce odpadami zapewnia odpowiednie zabezpieczenie, transport i utylizację materiałów, a w konsekwencji niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko.