MZD ogłosił przetarg na remont placu przed strażnicą

4 września 2020 1415

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na modernizację wybranych ulic na terenie rad osiedli w Bielsku-Białej. W ramach inwestycji zostanie wyremontowany plac przed budynkiem OSP Komorowice Śląskie oraz droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 30.

Strażnica OSP Komorowice Śląskie • fot. komorowice.pl


W ramach modernizacji placu przed budynkiem OSP Komorowice Śląskie oraz drogi dojazdowej do
  • Szkoły Podstawowej w rejonie przedszkola nr 31:
  • miejscowa rozbiórka istniejącej nawierzchni gr.ok 5 cm;
  • wykonanie regulacji urządzeń oraz wymiana uszkodzonego odwodnienia wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni drogi dojazdowej i placu;
  • korytowanie na głębokość 70 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża;
  • wykonanie warstwy mrozoodpornej z kruszywa naturalnego;
  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
  • wykonanie podbudowy;
  • wykonanie wzdłuż budynku OSP (od strony drogi dojazdowej) obramowania z obrzeży;
  • wymiana uszkodzonych krawężników i odcinków zjazdów;
  • wymiana kanału deszczowego.

Zamówienie ma zostać wykonane w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
admin

Komentarze