Coś drgnęło w sprawie budowy nowego ronda

11 października 2020 2279

Miejski Zarząd Dróg poszukuje firmy, która wykona aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej. Przypominamy, że w tym miejscu projektowane jest rondo.

fot. komorowice.pl


MZD ogłosił przetarg na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej.

W ramach aktualizacji dokumentacji Projektant zobowiązany jest wykonać w szczególności:
  • sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań projektowych (geometria, przejezdność itp.),
  • aktualizację uzgodnień branżowych,
  • projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu,
  • zamienne projekty podziału nieruchomości (w razie konieczności),
  • zamienny projekt odwodnienia drogi wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Czorsztyńskiej i Ostowej (zgodnie z załączoną koncepcją - załącznik nr 2),
  • zamienne (zaktualizowane) projekty branżowe (w razie konieczności),
  • projekt kanału technologicznego (w razie konieczności),
  • projekt gospodarki zielenią,
  • aktualizację kosztorysu, przedmiaru, TER oraz STWiORB,
  • aktualizację mapy do celów projektowych.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 220 dni na sporządzenie aktualizacji projektu.

admin

Komentarze