III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

13 kwietnia 2021 795

Ruszył nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem pieniądze podzielone są na dwie pule: EKO oraz REGIO. Nabór potrwa do 16 maja br.Mieszkańcy województwa śląskiego, ponownie jak w poprzednich edycjach MBO, mają do dyspozycji 10 mln zł - 5 mln zł na projekty z puli EKO i tyle samo na projekty z puli REGIO.

- Przyjmując Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego Zielone Śląskie 2030 nakreśliliśmy kierunek, do którego zmierzamy. Projekty ekologiczne i przedsięwzięcia wpływające na poprawę środowiska naturalnego będą priorytetowe. Kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego wpisuje się w te działania. Pulę 10 mln zł podzieliliśmy na pół. Mocny akcent stawiamy na wspieranie projektów służących ekologii. Zachęcam mieszkańców do aktywności i realizowania pomysłów, które wpłyną na rozwój regionu - namawia marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach puli EKO mogą być zgłaszane zadania spełniające łącznie trzy warunki: mają dominujący charakter ekologiczny, wpływają na poprawę środowiska naturalnego i służą rozwojowi całego województwa.

W ramach puli REGIO mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa. Bez zmian pozostaje podział oraz liczba grup powiatów.

Pieniądze dla poszczególnych podregionów zostały, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego, podzielone i według dokumentu dla podregionu nr 1 - powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała przeznaczono 15 procent, czyli 750.000 zł.

Szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez mieszkańców województwa w ramach MBO w przypadku zadań w puli EKO nie będzie mogła być niższa niż 100.000 zł, ale nie wyższa niż 25 procent dostępnych w puli EKO środków. Natomiast w przypadku zadań w puli REGIO nie będzie mogła być niższa niż 20.000 zł, ale nie wyższa niż 50 procent dostępnych w puli REGIO środków dla danego podregionu.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO. Następnie wydrukowany i podpisany dokument dostarczyć - pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostki zamiejscowej w Bielsku-Białej wraz z listą poparcia oraz, w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, oryginałem zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania.

Nabór wniosków, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramem, trwa do 16 maja br.

Linki do stron zewnętrznych:
Generator eBO
Harmonogram Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Uchwała zarządu nr 667/220/VI/2021 w sprawie określenia harmonogramu III edycji MBO
Uchwała zarządu nr 668/220/VI/2021 w sprawie wskazania kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach MBO oraz ustalenia wielkości środków dla grup powiatów w puli REGIO
admin

Komentarze