Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

22 kwietnia 2021 1759

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia, a ogłaszany jest cyklicznie co dziesięć lat by zebrać informacje potrzebne do analiz wykorzystywanych przez kluczowe instytucje państwowe i samorządy.W oparciu o pozyskane dane odbywa się planowanie działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Na poziomie samorządowym zaś m. in. do tworzenia budżetów oraz określania podstawy wysokości subwencji państwowych czy dotacji.

Bez dokładnych danych trudno podejmować decyzje i tworzyć plany, również te związane z obecnością w Unii Europejskiej. Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Spisem objęci są mieszkańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, a także stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową formą jest samopis internetowy - specjalny formularz elektroniczny, który należy wypełnić znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations.

Istnieje także możliwość dokonania spisu dzwoniąc na specjalną infolinię pod nr 22 279 99 99. W przypadku, gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie spisze się przez Internet ani przez telefon, z osobą tą skontaktuje się telefonicznie rachmistrz spisowy, aby przeprowadzić spis. Warto zaznaczyć, że rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę dopiero od 4 maja br. Należy pamiętać, że udział w spisie jest obowiązkowy.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców - w związku z epidemią koronawirusa - stanowisko do samospisu zlokalizowane w Urzędzie Miejskim pozostaje zamknięte do odwołania. Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dostępne są na stronach www Urzędu Miejskiego: https://bielsko-biala.pl/narodowy-spis-powszechny oraz Głównego Urzędu Statystycznego: https://spis.gov.pl/.

admin

Komentarze