Będzie chodnik na ulicy Komorowickiej!

29 października 2016 2672

Z deklaracji prezydenta Jacka Krywulta wynika, że w przyszłym roku miasto zabezpieczy środki na budowę brakującego odcinka chodnika przy ulicy Komorowickiej.

Ulica Komorowicka w rejonie stacji benzynowej Oaza • fot. komorowice.pl


Na październikowej sesji Rady Miejskiej radny Leszek Wieczorek zwrócił się do prezydenta z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2017 rok środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie gruntów oraz realizację chodnika przy ulicy Komorowickiej na odcinku od ulicy Młynówki do ronda przy skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego, Bestwińskiej i Barkowskiej, w tym budowę kanalizacji deszczowej murów oporowych i renowację nawierzchni.

- Szacunkowy koszt realizacji inwestycji, zgodnie z informacjami uzyskanymi od prezydenta Lubomira Zawieruchym, wynosi około 1 mln złotych. Inwestycja wiąże się zatem ze sporym nakładem finansowym, jak na budowę chodnika, jednakże mieszkańcy Komorowic czekają na nią 15 lat - zaznacza w interpelacji radny Wieczorek.

To kolejny wniosek radnego Leszka Wieczorka w tej sprawie. O konieczności budowy chodnika przy ulicy Komorowickiej radny zgłaszał w interpelacjach w 2013 i 2015 roku.

- To już jedna z bardziej wstydliwych spraw, bo ciągnie się już chyba od 10 lat. Nie chcę tu nic deklarować, ale w budżecie na przyszły rok muszą znaleźć się środki na ten chodnik - oznajmił prezydent Krywult.
admin

Komentarze