Budżet obywatelski - mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły

17 maja 2017 1649

Trwa przyjmowanie formularzy z propozycjami projektów ogólnomiejskich i lokalnych (osiedlowych) w ramach budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) na 2018 rok, które potrwa do dnia 5 czerwca 2017 r.

Plac zabaw w Komorowicach Śląskich - inwestycja powstała ze środków budżetu obywatelskiego


Podczas piątej odsłony budżetu obywatelskiego w Bielsku-Białej zwiększono liczbę środków przeznaczonych na realizację projektów. W minionych latach było to 3,75 mln złotych, obecnie jest to 4,5 mln złotych z przeznaczeniem na:
  • kwota 1.500.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze ogólnomiejskim,
  • kwota 3.000.000,00 zł została przeznaczona na projekty o charakterze lokalnym tj. osiedlowym.

Kwota na projekty "osiedlowe" jest rozdzielona w częściach równych po 100 tys. zł na każde osiedle. Dotychczas osiedla mogły zrealizować projekty na kwotę maksymalna 75 tys. zł.

Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami, do zgłaszania propozycji projektów do Budżetu Obywatleskiego, będą dostępne poza stroną internetową, także w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej:
  • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy Pl. Ratuszowym 6,
  • w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Pl. Opatrzności Bożej 18,
  • oraz w Biurze Rady Miejskiej przy Pl. Ratuszowym 1, pok. 48 (przez cały okres składania) i pok. 55 (tylko w czasie dyżurów punktu konsultacyjnego).

Formularze w wersji papierowej będą dostępne w ww. miejscach w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub godzinach dyżuru Punktu Konsultacyjnego (8 maja do 5 czerwca 2017 roku). Formularze w wersji elektronicznej wraz z załącznikami są już dostępne do pobrania na stronie Budżetu Obywatelskiego.
admin

Komentarze