Poznaliśmy projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego

12 czerwca 2017 2688

Zakończyła się procedura zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego. W Komorowicach Krakowskich zgłoszono jeden projekt osiedlowy, w Komorowicach Śląskich aż cztery. Są też dwa projekty ogólnomiejskie, które bezpośrednio dotyczą Komorowic.

Poznaliśmy projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego


Projekty osiedlowe

Komorowice Krakowskie

W Komorowicach Krakowskich zgłoszono tylko jeden projekt. To koncepcja budowy dwutorowej bieżni lekkoatletycznej zakończonej zeskokiem do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 29. Koszt budowy bieżni autorka projektu wyceniła na 100 tys. złotych. Jeśli projekt przejdzie pozytywną weryfikację urzędników, a wszystko na to wskazuje, zostanie bezpośrednio skierowany do realizacji. Stanie się tak, gdyż w Komorowicach Krakowskich zgłoszono tylko jeden projekt osiedlowy.

Szkoła Podstawowa nr 29 najprawdopodobniej w przyszłym roku zyska bieżnię • fot. komorowice.pl


Komorowice Śląskie

Inaczej sprawa ma się w Komorowiach Śląskich, gdzie do wyłonienia projektów, które zostaną skierowane do realizacji, niezbędne będzie głosowanie mieszkańców. Do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Komorowicach Śląskich zgłoszono aż cztery projekty:

1. Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej do 120m przy Gimnazjum nr 14 - przedłużenie istniejącej bieżni dwutorowej do 120m II. Wykonanie projektu bieżni długodystansowej o promieniach łuków 21m/23,5m. Wartość projektu: 50 tys. zł.

2. Rozbudowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 14 - rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 14 o dodatkowe urządzenia. Wartość projektu: 40 tys. zł.

Plac zabaw przy Gimnazjum nr 14 wymaga doinwestowania


3. Monitoring budynku OSP Komorowice Śląskie - monitoring oparty o 6 kamer. 5 pkt zlokalizowanych na zewnątrz budynku + 1 pkt. Wewnątrz monitorujący pomieszczenie biurowe OSP oraz sale spotkań RO Komorowice Śląskie. Rozmieszczenie kamer zewnętrznych wraz z proponowanym polem widzenia zaznaczono na załączniku. Komputer niezbędny do rejestracji oraz weryfikacji nagrań z kamer. Wartość projektu: 10 tys. zł.

4. Park Rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy Komorowice Śląskie przy ulicy Opłotek - głównym założeniem projektu jest utworzenie miejsca rekreacji oraz aktywnego i biernego wypoczynku zarówno dla mieszkańców dzielnicy Komorowice Śląskie oraz przyjezdnych, poprzez zagospodarowanie parku. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane ciągi komunikacyjne dla pieszych, stworzone oświetlenie oraz zasadzone zielenie (drzewa, krzewy, krzewinki i byliny), zakupione zostaną m. in.: ławki i kosze na śmieci. Pierwszy etap przewiduje zakup elementów wyposażenia siłowni plenerowej, drugi etap, w przyszłości, będzie zakładał stworzenie leśnego placu zabaw.
Wartość projektu: 100 tys. zł.

Projekty ogólnomiejskie

1. Ścieżka rekreacyjna wzdłuż rzeki Białej w Komorowicach Śląskich - to znany już projekt budowy ścieżki rekreacyjnej o długości ok. 1200 mb, zlokalizowanej na wałach rzeki Białej w Komorowicach Śląskich stanowiąca przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż ul. Grażyńskiego. W minionej edycji budżetu obywatelskiego projekt zdobył ponad 1000 głosów i był bliski realizacji. Wartość projektu: 434 tys. zł.

Projektowana ścieżka rekreacyjna


2. Ratują, szkolą się i integrują społeczność lokalną. Modernizacja 4 OSP Bielska-Białej poprzez wymianę lekkich samochodów pożarniczych w OSP: Komorowice Krakowskie, Komorowice Śląskie, i Stare Bielsko oraz remont sali i klatki schodowej OSP Straconka - projekt zakłada m.in wymianę lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczego w OSP Komorowice Śląskie, OSP Komorowice Krakowskie i OSP Stare Bielsko oraz Modernizacja 4 OSP miasta Bielska-Białej poprzez wymianę lekkich samochodów pożarniczych w OSP Komorowice Krakowskie, OSP Komorowice Śląskie i OSP Stare Bielsko oraz remont sali i klatki schodowej OSP Straconka.
Wartość projektu: 500 tys. zł.

Autorzy projektów z opinią negatywną mogą skorzystać z możliwości odwołania się od opinii Zespołu w terminie do 11 września. Ostateczną listę projektów poznamy do 29 września. Głosowanie odbędzie się w dniach 12-19 października.
admin

Komentarze