Bezpłatne porady prawne w komisariacie

19 lutego 2019 725

Od 18 do 24 lutego, już po raz dziewiętnasty, obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na osoby pokrzywdzone przestępstwem, na ich uprawnienia i potrzeby. Wzorem lat poprzednich policjanci wezmą udział w tym przedsięwzięciu.

IV Komisariat Policji w Bielsku-Białej • fot. Karol Markowski


Inicjatywa podkreślenia potrzeb ofiar przestępstw narodziła się w 2000 roku. Od tego czasu, rokrocznie w lutym, obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w trakcie którego różne podmioty angażują się w działania na rzecz pomocy ofiarom. Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu pełni Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległe mu jednostki - sądy i prokuratury.

W działania włączają się również policjanci oraz organizacje pozarządowe. W trakcie tego tygodnia, w ramach specjalnie organizowanych dyżurów, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać porady prawne oraz informacje odnośnie wsparcia psychologicznego czy też socjalnego.

Tak jak i w latach ubiegłych, bielscy policjanci aktywnie włączają się w przebieg tego przedsięwzięcia. Policjanci będą pełnili dyżury w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45 w godzinach 6.00 - 22.00 oraz komisariatach podległych bielskiej komendzie.
admin

Komentarze