Kandydaci do Rady Osiedla pilnie poszukiwani!

20 maja 2019 2123

Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Osiedli przedłużyła nabór kandydatów w 13 osiedlach, w których liczba osób zgłoszonych do rad była niewystarczająca. Taka sytuacja ma miejsce w Komorowicach Krakowskich.

Rada Osiedla Komorowice Krakowskie (kadencja 2015-2019) • fot. komorowice.pl


Miejska Komisja Wyborcza ogłasza przedłużenie terminu naboru kandydatów do rad osiedli do 22 maja br. (włącznie) do godz. 15:0.

Zgłoszenia przyjmowane będą w czasie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miejskim (pl. Ratuszowy 1 - I piętro, pok. 43) w dniach od 20 maja do 22 maja br. (od poniedziałku do środy), w godzinach od 13.00 do 15.00.

Więcej szczegółów - m.in. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów - na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce "Wybory do Rad Osiedli 2019".
admin

Komentarze