Wybory do Rad Osiedli odbędą się w Śląskich i Krakowskich

23 maja 2019 1748

Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Osiedli w Bielsku-Białej zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów. W przypadku Komorowic Śląskich i Komorowic Krakowskich zgłoszono wymaganą liczbę kandydatów i w obu osiedlach odbędą się wybory.

Wybory do Rad Osiedli odbędą się w Śląskich i Krakowskich • fot. bielsko.info


W Komorowicach Śląskich swoją kandydaturę do rady osiedla złożyło 16 osób. W Komorowicach Krakowskich radnym osiedlowym chce zostać 20 osób.

Składy 15-osobowych rad osiedli poznamy po wyborach, które odbędą się w niedzielę 16 czerwca. Głosować będzie można w obwodowych komisjach wyborczych - ich lokalizacja będzie taka sama, jak w wyborach samorządowych czy parlamentarnych.

Prawo wybierania w wyborach do Rady Osiedla ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców.

Szczegóły na stronie www.radyosiedlibb.pl.
admin

Komentarze