Każdy może samodzielnie zbadać swoją trzeźwość

4 lipca 2019 1676

W IV Komisariacie Policji w Bielsku-Białej przy ulicy Komorowickiej zamontowano urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Każdy samodzielnie może zbadać swoją trzeźwość • fot. KMP Bielsko-Biała


Urządzenia wartości 8 tys. złotych zostały zakupione ze środków Miasta Bielska-Białej na mocy porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

Miasto Bielsko-Biała zakupiło 4 nowoczesne urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Nowe alkomaty są zamontowane w punktach recepcyjnych Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Biesku-Białej przy ul. Zwierzynieckiej oraz w komisariatach I, III i IV w Bielsku-Białej.

Dzięki tej inwestycji interesanci będą mogli samodzielnie sprawdzić swój stan trzeźwości, bez konieczności obsługi przez policjantów. Wystarczy użyć ustnika znajdującego się przy alkomacie, aby po chwili otrzymać wynik badania trzeźwości w formie komunikatu na wyświetlaczu oraz przyjaznego piktogramu. To inwestycja w bezpieczeństwo publiczne, przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Obecnie komenda miejska oraz wszystkie komisariaty na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego są wyposażone w alkomaty do samodzielnego badania stanu trzeźwości przez interesantów.

Urządzenie w Komorowicach jest dostępne przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
adminźródło: KMP Bielsko-Biała

Komentarze