Konsultacje ws. modernizacji linii kolejowej

16 kwietnia 2021 646

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują modernizację linii kolejowej nr 139 - na odcinku od Czechowic-Dziedzic przez Bielsko-Białą i Żywiec do granicy państw. W tej sprawie odbędą się spotkania konsultacyjne dla mieszkańców.

linia kolejowa nr 139


Trwa opracowywanie studium wykonalności dla zadania Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Żywiec - granica państwa. Na ten temat przygotowywane są spotkania konsultacyjne dla mieszkańców. W środę 28 kwietnia o godz. 10.00 zaplanowano spotkane dotyczące elementów inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu bielskiego oraz miasta Bielska-Białej, a w czwartek 29 kwietnia o godz. 10.00 odbędzie się spotkane na temat elementów inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu żywieckiego.

Konsultacje organizuje konsorcjum firm Arcadis sp. z o.o. (lider)/ Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o./ Instytut Kolejnictwa. Spotkania mają na celu poznanie oczekiwań mieszkańców w stosunku do infrastruktury kolejowej i rynku usług transportowych na tym obszarze. Organizatorzy konsultacji mają nadzieję zebrać aktualne opinie na temat - istniejącej infrastruktury kolejowej i oferty przewozowej, problemów oraz ewentualnych potrzeb infrastrukturalnych i przewozowych.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w formie wideokonferencji on-line przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o przekazanie swojego zgłoszenia na adres konsultacje.lk139@infracd.pl do 26 kwietnia br.

Projekt modernizacji obejmuje prace na linii kolejowej nr 139 pomiędzy stacją Czechowice-Dziedzice a granicą polsko-słowacką w rejonie stacji Zwardoń. Jest realizowany na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną różne warianty modernizacji linii kolejowej, w celu wyselekcjonowania optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Następnie dla wybranego wariantu inwestycji zostanie sporządzona dokumentacja potrzebna w dalszych etapach realizacji przedsięwzięcia.
admin

Komentarze