Przyjmują wnioski do studium

23 września 2015 2985

Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę nr X/165/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski dotyczące Studium do dnia 5 października 2015 roku na adres:

Prezydent Miasta Bielska-Białej
43-300 Bielsko-Biała
Plac Ratuszowy 6
(dziennik podawczy UM)

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacja została zredagowana przez Radę Osiedla Komorowice Krakowskie.
admin

Komentarze