Historyk szuka przesiedleńców z Zadziela k. Żywca

27 stycznia 2024 879

Profesor Lech Krzyżanowski, autor i szef zespołu pracującego nad monografią Komorowic, poszukuje osób, które w związku z budową Jeziora Żywieckiego przesiedliły się do Komorowic.Myślę, iż nikogo nie trzeba przekonywać, że wartością samą w sobie, jeśli chodzi o Komorowice są mieszkańcy i położenie. O atrakcyjności położenia Komorowic decyduje np. to, iż całkiem niedaleko mamy duży akwen wodny czyli Jezioro Żywieckie. Zbiornik powstał w wyniku planowego działania człowieka, czyli wybudowania zapory i zalania terenów, które były zabudowane i zamieszkałe.

Na terenach zalewowych znajdowały się wsie - Zadziele, Stary Żywiec, Zarzecze. Ten świat został bezpowrotnie utracony. Mieszkańcy tych zalanych terenów osiedlili się m.in. na terenie Komorowic.

Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, realizuje projekt badawczy poświęcony wsiom zaginionym i ich mieszkańcom. Autorzy tego projektu pragną opisać losy przesiedlonych ludzi, ich wspomnienia, sposób zaaklimatyzowania się, odnalezienia się na nowo w zmienionej rzeczywistości.

Na terenie naszego miasta badania te prowadzi Pan Profesor Lech Krzyżanowski. Pan Profesor jest także jednym z autorów i szefem zespołu pracującego nad Monografią Komorowic.

Pan Krzyżanowski zwraca się z gorącą prośbą o kontakt, osoby, które w przeszłości mieszkały we wsiach; Zadziele, Stary Żywiec, Zarzecze, gdyż pragnie przeprowadzić z nimi rozmowy na temat ich życia i wspomnień, z tego okresu, kiedy mieszkali we wsiach, których dziś już nie ma.

Pragnie powrócić z Państwem do tego świata, nad którym rozpościera się dziś tafla Jeziora Żywieckiego. To mogą być bardzo wzruszające, emocjonalne i cenne poznawczo rozmowy.

Jeśli ktoś z Państwa czyta w tej chwili te słowa, a jest byłym mieszkańcem, tych nieistniejących już dziś miejscowości, to bardzo proszę aby zdecydował się na kontakt z Panem Profesorem i zechciał podzielić się swoją opowieścią.

Z Panem Profesorem można skontaktować się mailowo pod adresem: krzyzanowski@muzeumgpe-chorzow.pl

A gdyby komuś było tak wygodniej, to może się również skontaktować ze mną przez Messengera.

Urszula Szabla
Urszula Szabla

Komentarze