Historyczna wycieczka po Komorowicach

15 września 2021 2394

„Od ronda NSZ do ronda Dziopaka czyli komorowicki groch z kapustą" - to nazwa kolejnej historycznej wycieczki Stowarzyszenia Olszówka, którą 18 września poprowadzi Sławomir Horowski, historyk i nauczyciel w II LO im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej.

Kościoły w Komorowicach • fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe


- W tym roku świętujemy 70. rocznicę połączenia Bielska i Białej i w jedno miasto. Przy tej okazji warto jednak przypomnieć, że Bielsko-Biała to także inne historyczne miejscowości, które dziś wchodzą w jego skład ale w przeszłości funkcjonowały jako odrębne byty administracyjne. Jedną z takich miejscowości były Komorowice, których historia jest wyjątkowo długa, gdyż sięga przełomu XIII i XIV wieku - informuje Stowarzyszenie Olszówka, organizator historycznej wycieczki.

Wycieczka po Komorowicach, która rozpocznie się 18 września o godz. 15.00 przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych (zbieg ulicy Komorowickiej, Czerwonej i Kwiatkowskiego), nieprzypadkowo nazwana została historycznym grochem z kapustą.

Opowieść o dziejach Komorowic będzie okazją do przedstawienia ciekawych wydarzeń, które miały miejsce w różnych epokach i dotyczyły wielu aspektów życia. Rzecz dotyczy na przykład wielkiej akcji osadniczej z przełomu XIII i XIV wieku, wojny prusko-austriackiej z 1866 roku, działalności antykomunistycznego podziemia, powstania Fabryki Samochodów Małolitrażowych czy lokalnej piłki nożnej. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Komorowic z dawnym Bielskiem i dawną Białą, wiele z tych wydarzeń było istotnych nie tylko dla historii Komorowic ale i dla dziejów Bielska oraz Białej, a potem Bielska-Białej - mówi Sławomir Horowski, historyk i nauczyciel w II LO im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej, który poprowadzi historyczną wycieczkę po Komorowicach.

Wycieczka odbędzie się w sobotę 18.09.2021. Początek godz. 15.00.

Uwaga! Obowiązują limity uczestników i zapisy. Aby tego dokonać należy wysłać maila na adres:stowarzyszenieolszowka@gmail.com lub wysłać sms na numer telefonu 693 315 998.

Prosi się o podanie imienia i nazwiska oraz której wycieczki dotyczy zgłoszenie (trzeba podać jej datę). Uczestnikami mogą być tylko osoby, które dostaną potwierdzenie zawierające informacje o miejscu zbiórki. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Wycieczki są bezpłatne. Dofinansowanie - Gmina Bielsko-Biała oraz Stowarzyszenie Olszówka ze środków pochodzących z 1% odpisu z podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Patronat - Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.
Zapraszamy - Jacek Zachara i Jakub Krajewski, koordynatorzy projektu.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/StowarzyszenieOlszowka
admin

Komentarze