Radny wnioskował o progi

30 marca 2016 2523

W lutym jeden z radnych Rady Miejskiej wystąpił z wnioskiem o wykonanie progów zwalniających na kilkusetmetrowym odcinku ulicy Stażystów, wzdłuż cmentarza parafialnego w Komorowicach.

Ulica Stażystów • fot. komorowice.pl


- Zwracam się z prośbą o wykonanie progów zwalniających na ulicy Stażystów w Bielsku-Białej. Chciałbym nadmienić, iż ulica Stażystów jest jedną z najbardziej uczęszczanych ulic na osiedlu w Komorowicach Krakowskich. Chodzi tu o bardzo wąski odcinek drogi obok cmentarza parafialnego, którym uczestnicy ruchu skracają sobie drogę, nie zważając przy tym na ograniczenie prędkości obowiązujące w tej strefie - argumentował radny Prawa i Sprawiedliwości, który w swojej interpelacji do prezydenta miasta powoływał się na prośbę o interwencję miejscowej parafii i grupy mieszkańców osiedla.

16 lutego odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas wizji w terenie członkowie komisji sprawdzili ulicę Stażystów pod względem usytuowania progów zwalniających. Zgodnie z opinią komisji ds. BRD z powodu braku odpowiedniego odwodnienia drogi, nie ma możliwości usytuowania progów zwalniających. Taka sytuacja mogłaby powodować zastoiny wodne, co w okresie zimowym mogłoby skutkować oblodzeniem nawierzchni jezdni.

- Niemniej jednak, dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, zasadnym jest wprowadzenie strefy zamieszkania, która dodatkowo obliguje kierowców do ograniczania prędkości do 20 km/h. Stosowny wniosek o ustawienie znaku zostanie złożony do Wydziału Gospodarki Miejskiej. Termin realizacji przewidziany jest na koniec kwietnia 2016 roku - informuje Lubomir Zawierucha, zastępca prezydenta miasta.
admin

Komentarze