Dyrektor FSM-u patronem ronda?

2 sierpnia 2015 3005

Senator Rafał Muchacki złożył wniosek o nadanie rondu w Komorowicach Krakowskich nazwy im. Ryszarda Dziopaka - inicjatora powstania i pierwszego dyrektora Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.

Rondo w Komorowicach Krakowskich • fot. komorowice.pl


Rondo w Komorowicach Krakowskich, dawne skrzyżowanie ulic: Komorowickiej, Daszyńskiego, Barkowskiej i Bestwińskiej, może mieć swojego patrona. Na wniosek senatora Platformy Obywatelskiej przygotowano projekt uchwały, który zostanie przedstawiony radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Wcześniej jednak mieszkańcy będą mogli zaopiniować projekt uchwały. Konsultacje internetowe trwają do 14 sierpnia. Uwagi i opinie można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: mapy@um.bielsko.pl.

Ryszard Dziopak przyjechał do Bielska-Białej tuż po studiach ekonomicznych w marcu 1953 roku. Otrzymał angaż jako zastępca prezesa w Powiatowej Spółdzielni Wielobranżowej. Dwa lata później został kierownikiem działu inwestycji Bielskich Zakładów Wytwórczych Silników Elektrycznych. Był członkiem partii i szybko awansował na stanowisko głównego księgowego. W listopadzie 1960 r. doceniono jego wyniki i otrzymał mianowanie na dyrektora naczelnego Wytwórni Sprzętu Mechanicznego. Ryszard Dziopak przekonał Edwarda Gierka, że warto stworzyć w województwie katowickim konkurencyjny dla Warszawy ośrodek przemysłu motoryzacyjnego. Tak w Bielsku-Białej powstała Fabryka Samochodów Małolitrażowych.
admin

Komentarze