Ulica Matyldy Linert - jest zgoda prezydenta miasta

14 listopada 2019 2504

Zespół Ekspercki ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych jednogłośnie zarekomendował propozycję nazwy dla tzw. ulicy "Nowohałcnowskiej". Nowa ulica będzie nosić nazwę im. Matyldy Linert.

Matylda Linert


Wniosek w sprawie nadania nazwy im. Matyldy Linert dla nowo powstałej ulicy złożyła na ręce prezydenta miasta radna Urszula Szabla.

Przypominamy, że w głosowaniu, które trwało przez siedem dni na fanpage'u portalu komorowice.pl, udział wzięło 257 osób. Większość ankietowych - 175 osób - zagłosowało za nazwaniem ulicy imieniem Matyldy Linert. Na drugą propozycję - ulicę Matematyków Polskich - zagłosowały 82 osoby.

Zgodnie z procedurą wniosek musiał być zaopiniowany przez IPN. Instytut Pamięci Narodowej uznał, że nazwa może zostać nadana, gdyż jest zgodna z art. 1 ust 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Na posiedzeniu Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów oraz Nazw Obiektów Fizjograficznych, które odbyło się 10 października, zespół jednogłośnie zarekomendował propozycję nazwy.

- Zaproponowana nazwa została zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, co pozwoli na dalsze procedowanie w sprawie i przeprowadzenie czynności w kierunku uzyskania: opinii lub zgody właścicieli nieruchomości, opinii Miejskiego Zarządu Oświaty w sprawie konsultacji polonistycznych, konsultacji z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów akta miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej. Pozyskanie pozytywnych opinii oraz odbiór inwestycji drogowej umożliwi przekazanie projektu uchwały o nadaniu dla niniejszej ulicy imienia Matyldy Linert pod obrady Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - poinformował w piśmie do radnej Urszuli Szabli zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński.

Z życiorysem Matyldy Linert można zapoznać się w artykule "Ulica Matyldy Linert! Będzie wniosek do prezydenta"
admin

Komentarze