Konsultacje społeczne ws. przebudowy linii kolejowej

28 lipca 2021 1203

2 i 3 sierpnia odbędą się spotkania konsultacyjne w sprawie rozwoju kolejnictwa w naszym regionie. Projekt obejmuje prace na linii kolejowej nr 139 pomiędzy stacją Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała a granicą polsko-słowacką w rejonie stacji Zwardoń.

LK nr 139 • fot. komorowice.pl


Konsorcjum firm Arcadis sp. z o.o. (lider)/ Infra - Centrum Doradztwa sp. z o.o./ Instytut Kolejnictwa, jest wykonawcą projektu pn. Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Żywiec - granica Państwa". Wszystkich zainteresowanych wykonawcy zapraszają na spotkania konsultacyjne.
Spotkania mają na celu zaprezentowanie najważniejszych informacji o wariantach wybranych do dalszych analiz. Przedstawione zostaną realizowane i planowane działania, oczekiwania społeczne w zakresie infrastruktury kolejowej, a także odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty z pierwszej tury konsultacji oraz ich wpływ na zakres projektu.

Projekt jest realizowany na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną różne warianty modernizacji linii kolejowej w celu wyselekcjonowania optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Następnie dla wybranego wariantu inwestycji zostanie sporządzona dokumentacja dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w formie wideokonferencji online przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams. Planowane są dwa spotkania:
  • 2 sierpnia br. (poniedziałek, o godz. 10.00 - spotkane dotyczące elementów inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu bielskiego oraz miasta Bielsko-Biała;
  • 3 sierpnia br. (wtorek) o godz. 10.00 - spotkane dotyczące elementów inwestycji zlokalizowanych na terenie powiatu żywieckiego.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o przekazanie swojego zgłoszenia na adres: konsultacje.lk139@infracd.pl do 30 lipca br.
admin

Komentarze