60 lat temu podjęto decyzję o budowie Ośrodka Zdrowia

10 lutego 2018 3790

W 1958 roku podjęto decyzję o budowie Ośrodka Zdrowia. Tylko nieliczni pamiętają, że w piwnicach budynku przy Czereśniowej działała też łaźnia.

Ośrodek Zdrowia przy ulicy Czereśniowej • fot. komorowice.pl


Prężnie rozwijająca się gromada Komorowice coraz wyraźniej odczuwała brak nowoczesnego ośrodka zdrowia, który spełniałby oczekiwania mieszkańców. Z protokołów posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (PGRN) w Komorowicach oraz sesji Gromadzkiej Rady Narodowej można wysnuć wniosek, że już w 1956 roku pojawiły się pomysły budowy ośrodka zdrowia.

W tym roku powołano do życia Komitet Budowy Ośrodka Zdrowia oraz określono jeden ze sposobów finansowania tej inwestycji poprzez samo opodatkowanie mieszkańców. Na czele komitetu stał Józef Gandor. W dostępnych dokumentach większość zadań związanych z budową jest przede wszystkim powierzanych przewodniczącemu Prezydium GRN Karolowi Krausowi.

Można chyba powiedzieć, że samo opodatkowanie prawdopodobnie nie cieszyło się dużą popularnością, skoro w obliczu zaległości płatniczych powzięto uchwałę (Uchwała 1/58 PGRN) o egzekwowaniu go poprzez zakłady pracy.

W roku 1957 toczyły się dyskusje gdzie ma stanąć i jak ma wyglądać budynek. Proponowano np. dobudowanie nowej części do istniejącego budynku Gromadzkiej Rady Narodowej (obecnie Urząd Pocztowy i Komisariat Policji), zwyciężyła jednak koncepcja nowego odrębnego budynku z gabinetami lekarskimi i łaźnią publiczną. Osobno miał powstać budynek z apteką i mieszkaniami dla pracowników.

Budynek mieszkalny dla służby zdrowia dla sześciu rodzin wraz z apteką • fot. komorowice.pl


13 maja 1958 roku odbyło się chyba najważniejsze zebranie Prezydium GRN. Podjęto wówczas ostateczną decyzję o budowie łaźni, motywowano ją w następujący sposób: "jest to gromada podmiejska - w zakładach przemysłowych pracuje ok. 3 tysięcy pracowników i nie wszyscy mają możność korzystania z łaźni przyzakładowych, jak również rolnicy chętnie będą, korzystać z łaźni chociaż raz w miesiącu. Inne gromady posiadają chociaż rzeki do kąpania, a u nas nie ma nic, gdyż rzeka Białka i Krzywa są tak zanieczyszczone, że nie ma mowy o jakimkolwiek obmyciu się w tych rzekach” - Protokół nr 8/58 z posiedzenia Prezydium GRN w dniu 13.05.1958.

Na tym też posiedzeniu podjęto decyzję o zorientowaniu przestrzennym budynku - front i wejście od strony chodnika, a wejście do łaźni od strony placu gromadzkiego - dzisiaj Plac Niemczyka.
Po wydaniu uchwały zatwierdzającej rozpoczęcie prac w czerwcu 1958 (Uchwała nr 16/58 GRN w Komorowicach z dn. 27.06.1958 ws. zatwierdzenia planów budowy ośrodka zdrowia), inwestycji nie omijały problemy organizacyjne.

W 1959 roku Gromadzka Rada Narodowa wydała przynajmniej dwie uchwały: Uchwała nr 18/59 Prezydium GRN w Komorowicach z dn 23.03.1959 ws. budowy ośrodka zdrowia oraz Uchwała nr 28/59 GRN w Komorowicach z dn. 30.10.1959 ws. budowy Ośrodka Zdrowia - mające na celu przyspieszenie prac wobec opóźnień. Gdzieś w tym okresie można zauważyć ewolucję koncepcji od pojedynczego budynku mieszczącego zarówno ośrodek, jak i łaźnie do dwóch "bliźniaczych" budynków: jeden mieszczący ośrodek, a drugi aptekę, łaźnie i mieszkania dla lekarzy. Być może to był jeden z powodów opóźnień.

Brak szczegółowych informacji w dokumentach na temat tego, kiedy pojawił się pomysł dwóch budynków oraz jak się zmieniał, bo wiemy, że budynek apteki nie jest taki sam jak ośrodka.
Niestety nie znaleźliśmy dokumentu wyraźnie wskazującego datę zakończenia budowy i oddania ośrodka do użytku. Wszystko wskazuje na to, że sukcesywnie wraz z oddawaniem wybudowanych części udostępniano je do użytku.

Pod koniec 1959 roku wydawało się, że prace są w sytuacji kryzysowej, powołano wtedy specjalną komisję, która miała czuwać nad sprawną realizacją budowy. Tworzyli ją: Józef Gandor - przewodniczący Komitetu Budowy Ośrodka Zdrowia, Stefan Wojtyłko - członek, Karol Kraus - przewodniczący Prezydium GRN, Stanisław Piątek - radny Powiatowej Rady Narodowej.

W 3-letnim planie rozwoju gromady Komorowice na lata 1958 - 1961 przewidywano zakończenie prac do roku 1961. Jednak w protokole z zebrania wyborczego i spotkania z kandydatami na posłów do Sejmu PRL z dnia 9 kwietnia 1961 dalej jednym z postulatów jest budowa ośrodka zdrowia i łaźni. W sprawozdaniu z realizacji tych postulatów czytamy, że ośrodek zdrowia został wykonany i oddany do użytku w 1960 roku, a aptekę wykończono w 1962 roku, zaś łaźnię dopiero zaczynano urządzać w budynku ośrodka zdrowia.

Natomiast w sprawozdaniu z realizacji postulatów przedwyborczych z lat 1961 - 1964 i planu dalszej ich realizacji na lata 1965 - 1970: jako pierwszy punkt widnieje wykończenie ośrodka zdrowia wraz z budową apteki i mieszkaniami, jako drugi punkt widnieje urządzenie łaźni w ośrodku zdrowia, w której docelowo miało być 5 wanien i 6 natrysków. Termin ukończenia przewidywano na 8.02.1965.

Widzimy więc, że budowa ciągnęła się kilka lat i ówcześni włodarze oraz mieszkańcy Komorowic musieli w jej sfinalizowanie włożyć wiele wysiłku i zaangażowania.

Od tego roku w naszej dzielnicy rozpoczyna działalność Stowarzyszenie Komorowice. Jednym z obszarów działalności będzie krzewienie wiedzy o historii Komorowic. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa posiada informacje mogące uzupełnić treść artykułu prosimy o kontakt z portalem komorowice.pl.
Roman Szablaźródło: Stowarzyszenie Komorowice

Komentarze