Miasto poważnie rozważa przedłużenie drogi rowerowej!

19 sierpnia 2019 1379

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zamierza zlecić opracowanie koncepcji projektowo-kosztowej dla budowy ściezki rowerowej na wale rzeki Białej od ulicy Mazańcowkiej do granicy miasta.

Miasto poważnie rozważa przedłużenie drogi rowerowej! • fot. komorowice.pl


Władze miasta dostrzegły potrzebę przedłużenia ścieżki rowerowej wałem rzeki Białej, którą od kilku lat wyrażają mieszkańcy Bielska-Białej, choćby za pośrednictwem głosowania w budżecie obywatelskim.

Choć i tym razem koncepcja budowy ścieżki na wale rzeki została zgłoszona do budżetu obywatelskiego, Miejski Zarząd Dróg postanowił z własnych środków zlecić opracowanie koncepcji projektowo-kosztowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Biała w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Mazańcowickiej do granicy miasta".

Celem opracowania jest:
  • stwierdzenie możliwości dostosowania do standardów istniejącej ścieżki rowerowej zlokalizowanej na wale wzdłuż rzeki Biała,
  • wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej o długości ok. 1,85 km,
  • zidentyfikowanie możliwych, kolidujących, koniecznych do przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
  • oszacowanie kosztów realizacji inwestycji.

Zakres koncepcji projektowej powinien obejmować w szczególności:
  • wykonanie pomiarów geodezyjnych przedmiotowego obszaru,
  • budowę ścieżki rowerowej wraz z jej oświetleniem,
  • uwzględnienie lokalizacji przejazdów technicznych (w szczególności Wody Polskie, Therma),
  • pełny wywiad branżowy,
  • zestawienie ilości drzew niezbędnych do wycinki.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił już przetarg na wykonanie koncepcji projektowo-kosztowej. Dokumentacja ma być gotowa w terminie do 130 dni od dnia zawarcia umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą.
admin

Komentarze