MZD wybierze firmę, która zaprojektuje ścieżkę na wale rzeki

2 grudnia 2020 835

W 2021 roku ma powstać projekt budowlany ścieżki rowerowej na wale rzeki Białej.

fot. komorowice.pl


Pod koniec października Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki
Biała na odcinku od ulicy Mazańcowickiej do granicy z miastem Czechowice-Dziedzice”.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie zobligowany do:
  • wykonania projektu budowlanego,
  • wykonania projektu wykonawczego,
  • wykonania projektu organizacji ruchu,
  • wykonania dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej
  • oraz pełnienia nadzoru autorskiego na robotami objętymi dokumentacją.


W przetargu wystartowały trzy firmy. Najtańszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa RHR z Bystrej, która zadanie wyceniła na kwotę 139 tys. zł. Oferta ta mieści się w limicie, który MZD zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dokumentacja ma być gotowa w terminie do 240 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.
admin

Komentarze